Level 9 Level 11
Level 10

[B1] Religia i wiara


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
religion
religia
religious
religijny (przestrzegający zasad religii)
faith
wiara (w Boga)
belief
przekonanie; przeświadczenie (silne przekonanie; że coś jest prawdziwe)
spirit
duch; dusza (charakter osoby; np. młody duszą)
spiritual
duchowy (nie cielesny)
soul
dusza
church
kościół (organizacja religijna)
cross
krzyż
God
Bóg
pope
papież
bishop
biskup
priest
ksiądz
pray
modlić się
prayer
modlitwa
worship
wielbić; czcić
temple
świątynia
holy
święty (synonim: sacred)
sacred
święty (synonim: holy)
sin
grzech
heaven
niebo (w religii)
angel
anioł
hell
piekło (miejsce; gdzie trafiają dusze grzeszników)
the Devil
diabeł; szatan (synonim: Satan)
Satan
szatan (synonim: the Devil)
paradise
raj
miracle
cud
Christian
chrześcijanin
Catholic
katolik
the Bible
Biblia; Pismo Święte