Level 11 Level 13
Level 12

[B2] Cechy charakteru


48 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
personality
osobowość
charm
czar; urok; wdzięk (np. osobisty)
charming
czarujący; uroczy
outgoing
otwarty; towarzyski (synonim: sociable)
sociable
towarzyski (synonim: outgoing)
cheerful
radosny; pogodny; wesoły (np. człowiek) (synonim: bright)
optimistic
optymistyczny
sympathetic
pełen współczucia; życzliwy
frank
szczery (synonim: sincere; candid)
sincere
szczery (synonim: frank; genuine)
actively
aktywnie; czynnie
lively
pełen życia; tętniący życiem (synonim: vibrant; perky)
vigorous
energiczny; pełen wigoru
energetic
energiczny
full of energy
pełny energii; przepełniony energią
impatient
niecierpliwy
mean
złośliwy (synonim: malicious)
malicious
złośliwy; podły (synonim: mean)
rude
niegrzeczny (synonim: impolite)
impolite
nieuprzejmy (synonim: rude)
loyal
lojalny
loyalty
lojalność
disloyal
nielojalny (synonim: perfidious)
generous
hojny; wspaniałomyślny
mean
skąpy (synonim: stingy; penurious; miserly)
stingy
skąpy (synonim: mean; cheap; parsimonious; penurious; chintzy; close-fisted; miserly)
greedy
chciwy; zachłanny (synonim: parsimonious)
stubborn
uparty (synonim: pigheaded)
tough
twardy; nieustępliwy; silny
self-confident
pewny siebie
timid
płochliwy; nieśmiały
modest
skromny (nieprzechwalający się) (synonim: self-effacing)
private
skryty; zamknięty w sobie
bright
rozgarnięty; bystry; inteligentny
wise
rozsądny; roztropny; mądry (synonim: sagacious)
wisdom
mądrość; rozsądek (synonim: sagacity)
careless
nieostrożny; nieuważny
a complete fool
kompletny głupek
idiot
idiota
courage
odwaga
adventurous
żądny przygód; śmiały; odważny
coward
tchórz
cowardly
tchórzliwy
ambition
ambicja
ambitious
ambitny
motivated
zmotywowany
motivate
kierować; motywować (np. do zrobienia czegoś)
hard-working
pracowity