Level 1 Level 3
Level 2

[A1] Rozmowy i spotkania


49 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
talk
rozmawiać
speak
mówić (wypowiadać słowa)
say
powiedzieć (coś do kogoś); mówić
tell
powiedzieć (coś komuś); informować
talk
rozmowa (synonim: conversation)
conversation
konwersacja; rozmowa (synonim: talk)
have a talk
odbywać rozmowę; rozmawiać (synonim: have a conversation)
have a conversation
odbywać rozmowę; rozmawiać (synonim: have a talk)
subject
temat (synonim: topic)
topic
temat (synonim: subject)
change the subject; change the topic
zmienić temat (rozmowy)
to chat
gawędzić; ucinać sobie pogawędkę
chat
pogawędka
have a chat with sb
uciąć sobie z kimś pogawędkę
a word with sb
zamienić z kimś słówko
ask
pytać
ask about sth
pytać o coś
ask
prosić (np. o pomoc; radę)
ask for sth
prosić o coś
question
pytanie (podczas rozmowy)
answer
odpowiedź (podczas rozmowy) (synonim: reply)
answer
odpowiedzieć (na pytanie) (synonim: reply)
explain
wyjaśniać (dawać powód)
explanation
wyjaśnienie (synonim: clarification)
describe
opisywać
description
opis (np. przestępcy; przedmiotu)
add
dodawać (dopowiadać coś)
mean
mieć na myśli; znaczyć
complain
narzekać
meet
spotykać; poznawać
meeting
spotkanie
visit
odwiedzać
visit
odwiedziny; wizyta
knock at the door; knock on the door
pukać do drzwi
invite
zapraszać
invitation
zaproszenie
guest
gość (np. w domu; w hotelu)
greet
witać; przywitać
greeting
powitanie; przywitanie
make yourself comfortable
usadowić się wygodnie; rozgościć się
contact
kontakt; styczność
contact
kontaktować się (z kimś)
stay in contact; stay in touch
pozostawać w kontakcie
be around
być w pobliżu; być w okolicy
introduce yourself
przedstawiać się
introduce sb to sb
przedstawiać kogoś komuś
stranger
obcy; nieznajomy (nieznana osoba)
personal
osobisty
if you must know; if you have to know
jeśli musisz wiedzieć