Level 2 Level 4
Level 3

[A2] Cechy charakteru


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
character
charakter; usposobienie
friendly
przyjazny; życzliwy
kind
uprzejmy; dobry; życzliwy (synonim: polite)
polite
uprzejmy; grzeczny; kulturalny (synonim: kind)
shy
nieśmiały (synonim: coy)
clever
bystry; sprytny; mądry
intelligent
inteligentny
stupid
głupi (synonim: silly; dull)
silly
głupi; niemądry (synonim: stupid)
fool
głupek; dureń
crazy; mad
szalony; zwariowany (np. pomysł) (synonim: nuts)
honest
uczciwy
helpful
pomocny
patient
cierpliwy
responsible
odpowiedzialny
reasonable
rozsądny; realistyczny; osiągalny (synonim: sensible)
brave
odważny; dzielny (synonim: courageous)
active
aktywny
creative
twórczy; kreatywny (np. pisarz; kreator mody) (synonim: inventive)
lazy
leniwy
individual
indywidualny; osobisty
individual
jednostka (pojedyncza osoba)