Level 6 Level 8
Level 7

[B1] Dane personalne i członkowie rodziny


59 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
human
człowiek
human
ludzki
human being
istota ludzka
sex
płeć (danej osoby lub zwierzęcia) (synonim: gender)
gender
płeć (synonim: sex)
male
mężczyzna; samiec; osobnik męski
female
kobieta; samica (osobnik płci żeńskiej) (synonim: fem.)
masculine
męski (synonim: masc.)
feminine
damski; kobiecy (synonim: fem.)
guy
facet; gość (synonim: bloke)
bloke
facet; gość (synonim: guy)
lady
dama; pani
ID; identity card
dowód osobisty (synonim: identification card)
identity
tożsamość
holder
posiadacz; okaziciel (np. dokumentu)
full name
pełne imię i nazwisko
initials
inicjały
call sb sth
nazywać kogoś jakoś
be called sth
być jakoś nazywanym
address
adres
street
ulica (nazwa ulicy; np. w dowodzie osobistym)
street number; house number
numer domu (w adresie)
flat number
numer mieszkania (w adresie)
postcode; postal code
kod pocztowy
date of birth
data urodzenia (synonim: d.o.b.; DOB)
place of birth; birthplace
miejsce urodzenia
country of origin
kraj pochodzenia
race
rasa (człowieka)
background
pochodzenie; środowisko
private address
adres prywatny
private life
życie osobiste
private matter
prywatna sprawa
in private
na osobności; prywatnie
privacy
prywatność
twins
bliźniaki
triplets
trojaczki
grandchildren; grandkids
wnuki
grandson
wnuk; wnuczek
granddaughter
wnuczka
in-laws
teściowie
father-in-law
teść
mother-in-law
teściowa
son-in-law
zięć
daughter-in-law
synowa
brother-in-law
szwagier
sister-in-law
szwagierka; bratowa
nephew
bratanek; siostrzeniec
niece
bratanica; siostrzenica
godfather
ojciec chrzestny
godmother
matka chrzestna
relative
krewny (synonim: relation)
relation
krewny (synonim: relative)
related
spokrewniony
foster family
rodzina zastępcza
foster parents
przybrani rodzice
stepfather
ojczym
stepmother
macocha
stepson
pasierb
stepdaughter
pasierbica