Level 2
Level 1

Ristiselän lihakset


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
latissimus dorsi
iso selkälihas
serratus posterior inferior
taaempi alempi sahalihas
quadratus lumborum
nelikulmainen lannelihas
external abdominal oblique
ulompi vino vatsalihas
gluteus maximus
iso pakaralihas
gluteus medius
keskikokoinen pakaralihas
gluteus minimus
pieni pakaralihas
tensor fasciae latae
peitinkalvoalue
coastae 8-12 lateral inferior
kylkiluiden 8-12 lateraaliosa
tub. minoris humeri
pienen olkakyhmyn harju
processus transversus L1-4
poikkihaarakkeet L1-4
processus spinosus L1-5
okahaarakkeet L1-5
processus spinosus Th7-12
okahaarakkeet Th7-12
linea alba
valkoinen jänneseuma
crista iliaca
suoliluun harju
tub. glutae
reisiluun pakarakyhmy
tractus iliotibialis
suoliluun sääriside
trochanter major
iso sarvennoinen
faskia thoracolumbalis
lanneselkäkalvo
costa 12
12. kylkiluu
costa 9-12
kylkiluut 9-12
costae 5-12 facies lateralis
kylkiluiden 5-12 ulkopinta
sacrum
ristiluu
angulus inferior scapulae
lapaluun alakulma
crista iliaca posterior
suoliluun harjun takaosa
os ilium inferior
suoliluun alapinta
os ilium posterior
suoliluun takapinta
os ilium superior
suoliluun yläosa
spina iliaca anterior superior
suoliluun etuyläkärki