Level 2
Level 1

[A2] Liczenie i matematyka


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mathematical
matematyczny
digit
cyfra
number
liczba (np. parzysta) (synonim: figure)
figure
liczba (szczególnie oznaczająca kwotę pieniędzy) (synonim: number; fig.)
add
dodawać (liczby)
subtract
odejmować (np. liczby)
sum
suma (wynik dodawania)
total
ogólna liczba; łączna liczba; suma
multiply
mnożyć (liczby)
divide
dzielić (liczby)
positive
dodatni
negative
ujemny (mniejszy niż zero; np. jakaś liczba)
plus
plus (gdy dodajemy dwie liczby)
minus
minus
count
liczba; stopień; liczność
count
obliczanie; liczenie; kalkulacja (czynność)
count; count up
liczyć; policzyć; zliczać; kalkulować
calculate
obliczać; kalkulować (np. ilość pieniędzy; ilość materiałów potrzebnych do czegoś)
calculations
obliczenia
result
wynik (w matematyce)
double
podwajać
triple
potrajać
fraction
ułamek
decimal
dziesiętny (o systemie liczbowym)
percent; per cent
procent (jedna setna czegoś)
percentage
procent (część czegoś wyrażona w procentach)
minimum
minimum
maximum
maksimum
proportion
proporcja; umiar; proporcjonalność
proportional
proporcjonalny
range
zakres; przedział (np. cen lub temperatur)
finite
skończony
infinite
nieskończony
infinity
nieskończoność