Level 9 Level 11
Level 10

[C2] Chemia


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
chemical
chemiczny
chemical substance; chemical
substancja chemiczna
chemical reaction
reakcja chemiczna
element
pierwiastek (w chemii)
periodic table
układ okresowy pierwiastków
compound
związek chemiczny
component
składnik; komponent
catalyst
katalizator (substancja przyspieszająca reakcję chemiczną)
solution
roztwór
mixture
mieszanka (substancje trzymane razem; które nie mieszają się ze sobą)
solvent
rozpuszczalnik
steam
para wodna; para (synonim: water vapour)
water vapour
para wodna (synonim: steam)
boiling point
temperatura wrzenia
acid
kwas
base
zasada (w chemii)
ion
jon
salt
sól (w chemii)
sulphuric acid
kwas siarkowy
hydrochloric acid
kwas solny; kwas chlorowodorowy
nitric acid
kwas azotowy
fibre
włókno
lab; laboratory
laboratorium
test tube
probówka
test tube rack
stojak na probówki
flask
kolba (używana przez chemików)
beaker
zlewka (używana przez chemików)
pipette
pipeta (szklana rurka do odmierzania substancji)
Bunsen burner
palnik Bunsena
wire gauze
siatka z drutu
tripod
trójnóg
mortar
moździerz (naczynie do rozdrabniania substancji)
pestle
tłuczek (do rozdrabniania substancji w moździerzu)
microscope
mikroskop
slide
szkiełko (umieszczamy na nim preparat do oglądania pod mikroskopem)