Level 10 Level 12
Level 11

[C2] Elektronika


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
electronic device
urządzenie elektroniczne
electrical circuit
obwód elektryczny
integrated circuit; silicon chip
układ scalony
analog circuit
obwód analogowy
digital circuit
obwód cyfrowy
sensor
czujnik
electrode
elektroda
cathode; negative pole
katoda; biegun ujemny
anode
anoda
resistor
rezystor; opornik
diode
dioda
transistor
tranzystor
logic gate
bramka logiczna
converter
przetwornik
fault tolerance
tolerancja na zakłócenia
electrical conduction
przewodnictwo elektryczne
electrical resistance
opór elektryczny
conductor
przewodnik (materiał przewodzący prąd)
insulator
izolator
semiconductor
półprzewodnik
superconductivity
nadprzewodnictwo
current flow
przepływ prądu
earth
uziemienie (przewód uziemiający)