Level 11 Level 13
Level 12

[C2] Fizyka


71 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
work
praca (w fizyce)
power
moc (w fizyce)
heat
ciepło (w fizyce)
entropy
entropia
force
siła (wielkość fizyczna mierzona w niutonach)
friction
tarcie (w fizyce)
momentum
pęd (w fizyce)
gravitation
grawitacja; ciążenie powszechne
the force of gravity
siła ciążenia; siła grawitacji
gravitate
ciążyć; grawitować
law of universal gravitation
prawo powszechnego ciążenia
centre of gravity
środek ciężkości
centrifugal force
siła odśrodkowa
centripetal force
siła dośrodkowa
kinetic energy
energia kinetyczna
potential energy
energia potencjalna
matter
materia
antimatter
antymateria
molecule
molekuła; cząsteczka
particle
cząstka; cząsteczka
atom
atom
nucleus
jądro (atomu)
electron
elektron
proton
proton
neutron
neutron
elementary particle
cząstka elementarna
particle accelerator
akcelerator cząstek
quark
kwark
electricity
elektryczność (energia elektryczna)
voltage
napięcie
charge
ładunek
current
prąd (elektryczny)
alternating current
prąd zmienny
direct current; DC
prąd stały
flow
przepływ
electromagnetic induction
indukcja elektromagnetyczna
electromagnetic radiation
promieniowanie elektromagnetyczne
magnet
magnes
magnetic
magnetyczny
magnetic field
pole magnetyczne
radio wave
fala radiowa
frequency
częstotliwość
amplitude
amplituda
emit
emitować; wysyłać; wydzielać (synonim: give out sth)
ray
promień (światła)
beam
wiązka; snop; promień (światła)
laser
laser
spectrum
spektrum
prism
pryzmat
diffraction
dyfrakcja; ugięcie (np. fali światła)
polarization
polaryzacja
ultraviolet
ultrafioletowy; nadfioletowy (o promieniowaniu)
ultraviolet light; UV light
światło ultrafioletowe
ultraviolet radiation
promieniowanie ultrafioletowe
radiation
promieniowanie
radioactive
radioaktywny; promieniotwórczy
radioactivity
radioaktywność; promieniotwórczość
reactor
reaktor
nuclear reactor
reaktor jądrowy
core
jądro; rdzeń
nuclear
nuklearny (np. atak)
nuclear fission
rozszczepienie jądra atomu
nuclear fusion
fuzja jądrowa
mechanics
mechanika (dział fizyki)
relativistic mechanics
mechanika relatywistyczna (dział fizyki)
quantum mechanics
mechanika kwantowa (dział fizyki)
magnetism
magnetyzm (dział fizyki)
electromagnetism
elektromagnetyzm (dział fizyki)
thermodynamics
termodynamika (dział fizyki)
optics
optyka (dział fizyki)
acoustics
akustyka (dział fizyki)