Level 2 Level 4
Level 3

[B1] Nauka


58 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
science
nauka
scientific
naukowy
scientist
naukowiec
engineer
inżynier
discovery
odkrycie
discover
odkryć (przypadkowo); odnaleźć (po poszukiwaniach)
invent
wynaleźć
inventor
wynalazca (synonim: creator)
invention
wynalazek
breakthrough
punkt zwrotny; przełom
develop
opracować; rozwinąć; wypracowywać (pomysł; produkt)
devise
opracować; wymyślić
progress
postęp
development
rozwój
advance
posuwać się naprzód; postępować
advance
posuwanie się naprzód; postęp
research
badania naukowe
do research; carry out research
prowadzić badania naukowe
experiment
eksperyment; doświadczenie naukowe
analyse
analizować; robić analizę; badać
analysis
analiza
observation
obserwacja
thesis
praca naukowa; rozprawa
test
test; próba; sprawdzian (np. czyichś umiejętności)
test
testować; sprawdzać
procedure
procedura
sample
próbka; okaz (synonim: specimen)
specimen
okaz; egzemplarz (synonim: sample)
study
studium; badanie; opracowanie
survey
badanie; sondaż; ankieta (synonim: poll)
poll
ankieta; sondaż (synonim: survey)
anonymous
anonimowy (synonim: anon.)
theory
teoria
scientific theory
teoria naukowa
theoretical
teoretyczny
abstract
streszczać (np. jakiś dokument)
in theory
w teorii
in practice
w praktyce
thesis
teza
hypothesis
hipoteza
define
określać; sprecyzować
definition
określenie; definicja (dokładny opis słowa)
rule
reguła; zasada; przepis
model
model (fizyczny; matematyczny)
process
proces; tok; przebieg
energy
energia (wykorzystywana do zasilania urządzeń)
mass
masa
density
gęstość
Nobel Prize
Nagroda Nobla
patent
patent
biologist
biolog
chemist
chemik; chemiczka
computer scientist
informatyk
historian
historyk
mathematician
matematyk; matematyczka
philologist
filolog
physicist
fizyk
sociologist
socjolog