Level 6 Level 8
Level 7

[C1] Przemysł i technologia


47 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
heavy industry
przemysł ciężki
manufacturing
produkcja przemysłowa (produkcja dóbr w fabrykach)
assembly
montaż; montowanie (składanie czegoś; np. maszyny)
assembly line
linia montażowa
conveyor belt
taśmociąg; przenośnik taśmowy
power plant; power station
elektrownia
wind farm
farma wiatrowa; elektrownia wiatrowa
power line
linia wysokiego napięcia
cooling tower
wieża chłodnicza (np. w elektrowni jądrowej)
plot
działka (kawałek terenu)
parcel
parcela; działka
industrial estate
park przemysłowy
estate agent
agent nieruchomości
oil
ropa naftowa (synonim: petroleum)
petroleum
ropa naftowa (synonim: oil)
(BrE) paraffin; (AmE) kerosene
nafta
refinery
rafineria
tank
zbiornik na wodę
industrial waste
odpady przemysłowe
smelter
huta (synonim: steelmaker)
steel mill
huta produkująca stal; huta stali; stalownia
foundry
odlewnia
mining
górnictwo
mine
kopalnia
miner
górnik
coal
węgiel
pure
czysty; bez domieszek (metal; substancja)
alloy
stop (np. metali)
rust
rdza
rusty
zardzewiały
brass
mosiądz
brass
mosiężny
sector
sektor (np. w gospodarce)
industrial engineering
organizacja produkcji
quality control; QC
kontrola jakości
top quality
najwyższej jakości
high quality
wysokiej jakości
low quality
niskiej jakości
industrial espionage
szpiegostwo przemysłowe
watchmaker
zegarmistrz
wind-up
nakręcany (np. zabawka; gramofon)
clockwise; CW
zgodnie z ruchem wskazówek zegara
anticlockwise
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
cog
kółko zębate; trybik
bearing
łożysko (np. kulkowe)
hand
wskazówka (w zegarku)
clockwork
mechanizm zegarowy