Level 7 Level 9
Level 8

[C2] Biologia


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bacterium
bakteria
virus
wirus
microbe
mikrob; drobnoustrój
cell
komórka (część żywego organizmu)
cell membrane
błona komórkowa
cell wall
ściana komórkowa
cytoplasm
cytoplazma
metabolism
metabolizm
cell division
podział komórkowy
reproduction
reprodukcja; rozmnażanie
stimulus
bodziec
receptor
receptor
gene
gen
genetic engineering
inżynieria genetyczna
DNA
DNA
enzyme
enzym
evolve
rozwijać się; ewoluować; zmieniać się
evolution
ewolucja
the theory of evolution
teoria ewolucji
Petri dish
szalka Petriego
photosynthesis
fotosynteza
symbiosis
symbioza; współżycie
botanist
botanik
botanical
botaniczny
genetics
genetyka