Level 8 Level 10
Level 9

[C1] Ruch drogowy


44 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
traffic
ruch uliczny
(formal) vehicle
pojazd
traffic lights; stop lights
światła (sygnalizacja świetlna) (synonim: stoplights)
road sign; traffic sign
znak drogowy
stop sign
znak stopu
right of way
pierwszeństwo przejazdu
give way
ustępować pierwszeństwa (na drodze)
route
trasa; droga
main road
główna droga
motorway
autostrada (synonim: fwy.)
toll road
płatna droga; płatna autostrada
hard shoulder; hard margin
pas awaryjny na autostradzie (miejsce; w którym można się zatrzymać)
lane
pas ruchu
bus lane
pas dla autobusów
entrance
wjazd
exit
wyjazd; zjazd (np. z autostrady; drogi ekspresowej)
bend
zakręt (synonim: curve)
curve
wygięcie; łuk; zakręt (np. drogi) (synonim: bend)
turn
skręcać
turn back
zawracać
junction
skrzyżowanie
crossroads
rozdroże; skrzyżowanie dróg
roundabout
rondo (okrągłe skrzyżowanie ulic)
one-way street
ulica jednokierunkowa
dead end
ślepa uliczka
footbridge
kładka dla pieszych
ditch
rów
crash barrier
barierka zabezpieczająca (metalowa barierka z boku drogi)
roadworks
roboty drogowe
traffic jam; tailback
korek drogowy; zator
diversion
objazd; zmiana kierunku (np. w czasie remontu) (synonim: round-about)
pavement
chodnik
kerb
krawężnik
pedestrian
pieszy
pedestrian crossing; zebra crossing
przejście dla pieszych
cycle path
ścieżka rowerowa
speed limit
ograniczenie prędkości
speed camera
fotoradar (s: speedometer)
run a red light
przejechać na czerwonym świetle
drink-driving
jazda pod wpływem alkoholu
breathalyser
alkomat (synonim: drunkometer)
fine
mandat (np. za złe parkowanie)
get a fine; get a ticket
dostać mandat
pay a fine; pay a ticket
płacić mandat