Level 2
Level 1

level 1


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
expressie
uitdruikking
poseren
voor een kunstenaar een houding aannemen om zich te laten portretteren
beschouwer
persoon die een kunstwerk bekijkt
model
persoon die voor een kunstenaar poseert
dodenmasker
masker dat het gezicht van een overledene weergeeft
inspireren
op ideeën kome of jezelf op ideeën laten brengen
atelier
werkplaats van een kunstenaar
detail
klein deel van een groter geheel
stofuitdrukking
textuur nabootsen in een ander materiaal
vanitas(symbool)
stilleven met voorwerpen die verwijzen naar de tijdelijkheid van het menselijk leven
symbolen
voorwerpen met een bepaalde betekenis
symboliek
manier om van tekenen die gebruik maakt van symbolen
realistisch
dat iets net echt lijkt
figuratief
dat je direct kunt zien wat iets voorstelt
beeldvlak
stuk waar je iets op maakte
studie
tekening die als oefening word gemaakt
inspireren
iemand iets vertellen waardoor die een idee krijgt
aanzicht
vanaf welk punt je naar iets kijkt
en face
een gezicht van voren