Level 19 Level 21
Level 20

Den eldste historien 2


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en inndeling
en divisjon
en jeger
łowca
en fedrift
hodowla
slipe
gjøre skarp
slippe
unngå
slippe billig
unngå lett
slippe opp for noe
być na wykończeniu (towaru)
en innskrift
inkrypcja, legenda
en uro
niespokój
uroe seg
bekymre seg
alt flyter
vite ikke ennå, alt kan hende
en bokstav
skrifttegn
stor bokstav
duża litera
etter bokstaven
bokstavelig, dosłownie