Level 28 Level 30
Level 29

1800-tallet 1


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en replikk
et svar, innleg
en sammenheng
en kontekst
innebære
ha til følge, medføre, betegne, doprowadzić
deriblant
włącznie
vokse fram
wykiełkować
vokse og gro
rozkwitać
hente fram
trekke ut, wyiągnąć
ivrig
entusiastisk
en innsamler
zbieracz
lur
bedragersk, listig, innviklet, (eng. tricky), podstępny
særegen
karakteristisk
en særegenhet
karakteristisk trekk
en tilskuer
en betrakter, uczestnik, widz
erfare
få vite, føle
ergerlig
irriterende
til fots
na piechotę