Level 37 Level 39
Level 38

Norske kunstnere 6


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bølgende
falowane
et bølgeslap
dash, prysknięcie
en bølle
bully, chuligan
en bølg
fala
gjenskape
odtworzyć
et gjenskinn
odbicie w lustrze, gjenspeile
en kortveggq
ślepy zaułek
en korttidshukkomelse
pamięć krótkotrwała
kort sagt
krótko mówiąc
på kort sikt
w krótkim terminie
en slyng
loop, pętla
slynge
twist, kręcić się, zawinąć, pokręcić
en slyngel
drań, rzezimieszek
en bille
żuk
en billedbehandling
image processing, przetwarzanie obrazu
en billedbok
książka z obrazkami
et billedbyrå
image bank, bank obrazów
et billedelement
pixel, element obrazu
en billedforbedring
image enhancement
en billedfrekvens
IPS, częstotliwość obrazu
et billedformat
format obrazu
en billedehugger
rzeźbiarz
en billedhuggerkunst
rzeźba
en billedkontrast
kontrast obrazu
en billedkunst
visual arts
en billedkunstner
artysta
billedlig
symbolicznie, metaforycznie
en billedmålestokk
skala obrazu
en billedoppløsning
rozdzielczość obrazu
en billedredaktor
edytor obrazu
billedrik
obrazowe, bogate w obrazy
et billedspråk
język figuratywny
et billedetekst
napisy
et billedbånd
taśma filmowa