Level 4 Level 6
Level 5

Hvordan lever vi - et samfunn i opplosning eller e


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
få inntrykk av at
mieć wrażenie, że
det snakkes om at
to znaczy, że/ det betyr at
det går ut på
chodzi o..., det dreier seg om
for ikke å snakke om
już nie wspominając o...
omtale
wspominać - -
vellyket
udany, pomyślny