Level 18 Level 20
Level 19

19課


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
平和
sülh
平行線
paralel xəttlər
平気な
sakit, laqeyd
sülh
平等
bərabərlik
同等の
eyni, bərabər
上等
bir nömrəli, yüksək dərəcəli
和平
sülh
公平
haqq, obyektiv,düzgün
平らな
yastı, hamar,horizontal, düz
和文
yapon dili mətni
同等に
eyni , bərabər, birgə
戦争
müharibə
平日
adı günlər, iş günləri
足し算
toplama
引き算
çıxma
切符
bilet
平社員
adi işçi
~ci
和文
yapon dili
簡単
asan
平等
eyni,bərabər
同等
eyni, bərabər
等分
bərabər bölmə
第一に
birincisi
第一人者
əsas vacib
第三者
üçüncü şəxs
万年筆
avtomatik gələm
yazı fırçası
計算
hesab
暗算
şıfahi hesab
単なる
sadə
書簡
məktub,yazılı göndəriş
単語
söz
休戦
barışıq
内戦
vətəndaş müharibəsi
戦前
müharibədən öncə
戦後
müharibədən sonra
戦って
dalaşaraq,müharibə edərək
言い争い
küslülük, didişmə,söz mübadiləsi