Level 1 Level 3
Level 2

2課


44 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
赤らめる
qızarmaq
生かす
yaşatmaq
生える
bitmək, əmələ gəlmək
生き生きした
diri, təzə
中年の
orta yaşlı
一生
bütün ömür
真っ白い
ağappaq
真っ赤な
qıpqırmızı
真っ青な
gömgöy
今日
bu gün
人前で
adamlar qarşısında
indi
先生
müəllim
kök, başlanğıc, əsas, təməl
一人前
sərbəst
後で
sonra
後ほど
birazdan, bir qədər sonra
先ほど
biraz öncə
学校
məktəb
遅れた
gecikmiş, gec qalmış
その後
ondan sonra
上着
üst geyimi
川上
çayın yuxarı hissəsi
川下
çayın aşağı hissəsi
下った
enmiş
上る
qalxmaq
上下
yuxarı və aşağı təbəqə
上げる
artırmaq
下げる
azaltamaq
見下して
yuxarıdan aşağı baxmaq
一日中
bütün gün
kitab
日中
gündüz
上がる
qalxmaq
世界中
bütün dünya
öncə, ön
横切って
keçmək
東南
cənub şərq
左右する
idarə etmək
北風
şimal külək
あの方
o şəxs
真っ黒に
qapqara
先日
keçən gün
先に
öncə