Level 22 Level 24
Level 23

23課


49 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
無名
tanınmayan, anonim
無口な
sakit,dil
無心に
sadəlövh ilə
自然
təbii
一人当たり
adam başı
予想
ümüd, təhmin, ehtimal
野生
yabani, vəhşi
特長
müsbət cəhət, üstünlük
特売
topdan satış
無地の
hamar, izsiz
日当たりのいい
günəşli
見当
ehtimal
当てはめて
istifadə edərək
手当
yardım
当たる
doğrulmaq, uyğun olmaq
出発点
start, başlanğıc, çıxış
会社員
şirkət işçisi
銀行員
bank işçisi
教員
müəllim
工員
işçi
itgi
別の
ayrı, başqa
特急
ekspress qatar
定員
təyin olunmuş həcm
平野
düzənlik
当分
hələlik
社員
şirkət işçisi
全員
hamı
会員
üzv
無料
pulsuz
当時
eyni zaman
別人
ayrı adam
特別な
xüsusi
特色
xüsusiyyət
特有の
fərqli, məxsus
特に
əsasən
点火
bütün dünya
無い
olmayan
無理
mümkünsüz
無事
təhlükəsiz, sakit,əminəmanlıq
当然
təbii ki, elədə ki var
当たり前
adi, təbii, lazım olan
全然
heç
当たらない
üst üstə düşmək
本当の
düzgün, əsil
予定
plan
予約
sifariş
分野
sahə
野原
tarla, düzənlik