Level 26 Level 28
Level 27

27課


51 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
労働時間
iş vaxtı
労働力
işçi güvvəsi
qapı, daevaza
入門
daxil olma (məktəbə), dərslik
態度
münasibət, hərəkət
生態系
ekoloji sistem
体系
sistem
最高
ən yuxarı
最低
ən aşağı
初めに
öncə, əvvəlcə
最後
ən axırıncı
今週号
bu həftənin buraxılışı(jurnal)
先週号
geçən həftənin buraxılışı
労働者
işçi
名門
tanınmış, məşhur
関係
əlagə
係長
müdir
nəvə
子孫
törəmələr, nəvə nəticələr
日系人
yapon (milliyəti)
正門
əsas giriş
協会
cəmiyyət
生協
kooperativ
協同
kooperativ, birgə iş, şərikli
最近
son vaxtlar
最中
ortasında, zamanında
最も
ən
初めて
birinci dəfə
初め
əvvəli, başlanğıc
苦労
əziyyət
最初
ən başlanğıc
初歩
ilk addımlar
初日の出
ilk günəşin çıxışı
日本刀
yapon qılıncı
qılınc
3号室
3 nömrəli otaq
号外
xüsusi buraxılış
年号
dövrün adı
労働
iş, əmək
協力者
əməkdaş
協力
əməkdaşlıq
労力
əmək, iş
心労
qayğı
部門
sahə, bölmə
関連
əlagə
関心
maraq
関西
Kansai
関東
Kantou
cavabdeh
懸案
həll olunmayan sual
事態
vəziyyət