Level 29 Level 31
Level 30

30課


54 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
馬力
at gücü
白鳥
qu quşu
鳴る
oxumaq (heyvanlar səs çıxaranda), çalmaq
saç, tük
qanad, lələk
羽毛
lələk
qoyun
群れ
ilxı
quş
balıq
群集
millət, ilxı
金魚
qızıl balıq
小鳥
balaca quş
毛糸
yun
停留所
dayanacaq
バス停
avtobus dayanacağı
inək
牛小屋
töylə
at
馬小屋
töylə
馬車
fayton
子牛
dana
小馬
poni
子馬
dayça
小羊
quzu
子羊
quzu
まゆ毛
qaş
まつ毛
kiprik
髪の毛
saç
不毛な
sonsuz
lələk
尊敬
hörmət
敬語
nəzəkətli
敬意
hörmət
尊重
hörmət
自尊心
gürur
尊大
özündən yüksək fikirdə olmaq
半導体
yarımkeçirici
導入
giriş
先導
aparıcı
停止
dayanma, saxlama
停車
dayanma
停電
elektrikin kəsilməsi
事件
hadisə
用件
iş, məcəllə
水牛
camış
野牛
camış (bizon)
馬術
atı çapmaq bacarığı
出馬
atla getmək
野鳥
vəşi quş
一石二鳥
bir daşla iki quş
羊毛
yun
群集心理
ilxı