Level 35 Level 37
Level 36

36課


61 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
şəhər
rayon
küçə, kvartal
丁目
kvartal, məhəllə
番地
ünvan, evin nömrəsi
市民
şəhər sakini, vətəndaş
市立
şəhər
区立
rayon
町立
məhəllə
市場
bazar
町人
şəhər sakini (Edo dövrində)
カリフォルニア州
Kaliforniya ştat
bölgə
局番
telefon stansiyasının nömrəsi
区分
bölmə
満足
kifayət, razılıq
満員
dolu olmaq
満ちた
dolu olan
円満な
mehriban, harmonik ailə
満たす
doldurmaq
向く
dönmək
向け、向き
istiqamətində
向き
istigamət
向ける
döndərmək
向上
artma, yaxşılaşma
下町
şəhərin ticarət hissəsi
電話番号
telefon nömrəsi
郵便番号
poçt nömrəsi
番号
nömrə
欧州
Avropa
欧州共同体
Avropa birliyi
両手
iki əl
両足
iki ayaq
両方
ikisidə
一周
bir döngə (kruq)
半周
yarısı
ロサンゼルス市
Los-Anjeles şəhəri
ニューヨーク市
Nyu-York şəhəri
市長
şəhər meri
市民
şəhər sakinləri
区民
rayon sakinləri
町民
məhəllə sakinləri
満足な
kifayət, razı
市場
bazar
地区
ərazə, rayon
区切り
durğu, nöqtələmə
町で
şəhərdə
交番
polis məntəgəsi
当番
növbətçi
本州
Honsyu adası
九州
Kyusyu adası
不満
narazı
両立
uyğunluq
方向
istiqamət
向上心
uğura doğru niyyət
意向
niyyət
向かい
qarşı
向こう
qarşı tərəf
周り
ətraf
一周
dəyirmi
百周年
yüz illik