Level 41 Level 43
Level 42

42課


43 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
yağ
曲がる
bükülmək
濃度
sıxlıq, qatılıq
豊かな
zəngin, bərəkətli
豊富な
bərəkətli, məhsuldar, bolluq
農薬
kənd təsərrüfatı kimyəvi maddələri
暇つぶし
vaxt öldürmək
不自由な
əlil, narahat
音声
səs
子音
ahəng, samit
母音
sait
半母音
dodaqlanmayan saitlər
本音
əsl niyyət
昨日
dünən
一昨日
sırağa gün
昨年
keçən il
一昨年
bildir
物音
səs
səs
共同声明
birgə bəyanat
発音
tələffüz
足音
addım səsi
boş vaxt
自由
azadlıq
休暇
məzuniyyət
理由
səbəb, istirahət
由来
yaranma, mənşə
油田
neft yatağı
原油
xam neft
石油
neft
油絵
yağlı boya
名曲
məşhur musiqi
作曲
kompozisiya, bəstə
農村
kənd
農家
ferma
農業
kənd təsərrüfatı
農産物
kənd təsərrüfatı məhsulları
農協
aqrar sənayə
農民
təsərrüfatçı
濃い
tünd
豊作
yaxşı biçin, məhsul
sərvət, varlıq
豊富
sərvət, bolluq, varlıq