Level 43 Level 45
Level 44

44課


45 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
従来の
əvvəlki
従業員
işçi
人徳
mənəvi xüsusiyyətlər
聴覚
eşitmə
航路
marşrut, dəniz yolu, avia xətt
xeyir, gəlir
船便
gəmi poçtu
航空便
hava poçtu
道徳
mənəviyyat
生徒
şagird,tələbə
gəmi
qayıq
客船
sərnişin gəmisi
船室
kayuta, kabina
キリスト教徒
xristian
仏教徒
buddist
イスラム教徒
müsəlman
聴講
dinləmək
聴講生
dinləyici
従う
qulaq asmaq, sözə baxmaq, tabe olmaq
服従
tabeçilik
従える
ram etmək
得点
bal, qol
所得
gəlir
得る
əldə etmək
やむを得ない
qaçınılmaz, məcbur
損得
zərər və mənfəət
徳川時代
Tokuqava dövrü
得意
bacarıqlı, güclü
聴解
dinləyib anlama
公聴会
rəsmi dinləmə
小舟
qayıq
船員
matros, gəmi üzvləri
船旅
gəmi səyahəti
一般的
ümumi
一般の
ümumi
風船
şar
一般化
ümumiləşdirmək
全般的に
ümumən
航空機
təyyarə
航海
gəmi səyahəti
yüz milyon
記憶
yaddaş
漫画
karikatura, manga
漫然
məqsədsiz