Level 46 Level 48
Level 47

47課


58 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
差す
işarə etmək
物差し
xətkeş, ölçü
差し引く
çıxmaq
手品
fokus, hiylə
教養
təhsil, mədəniyyət
受話器
dəstə, qulaqlıq
善良な
açıqürəklik, xeyirxahlıq
親善
dostluq
多様性
müxtəliflik
多様化
şaxələndirmə
極東
Uzaq Şərq
極端な
ifrat, hədsiz
先端技術
muasir incəsənət
品質
keyfiyyət
部品
hissə, detal, ehtiyat hissələri
商人
tacir
差別
fərq, ayrılıq, ayrı-seçkilik
植える
əkmək
田植え
düyü əkini
北極
Şimal qütbü
南極
Cənub qütbü
需要
tələb, sorğu
需給
tələb və təklif
楽器
musigi aləti
食器
qab(qacaq)
器用な
bacarıqlı
不器用な
bacarıqsız
商業
ticarət
上品な
zərif, incə, zövglü
şya, ləyagət, incəlik
商売
ticarət
商品
mal
品物
mal, əşya
商店
mağaza
商社
şirkət
fərq
時差ボケ
vaxt fərginə görə yuxu pozulması
時差
vaxt fərqliyi
交差点
kəsişmə
差し上げる
vermək
休養
istirahət
養子
övladlığa götürülmüş uşaq
養育
tərbiyə
養う
böyütmək, dolandırmaq, saxlamaq
善意
yaxşıniyyət
善悪
yaxşı və pis, keyfiyyət, xasiyyət
多様な
müxtəlif
植物
bitki
同様の
bənzər, eyni, analoqlu
様子
vəziyyət
神様
Allah
~様
cənab ~
植民地
müstəmləkə
uc, kənar, qıraq
半端な
natamam
端数
qalıq
道端
yol kənarı
特需
xüsusi tələbat