Level 7 Level 9
Level 8

1.2 AROUND THE HOUSE PART 1


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
chore
obowiązek, praca w domu
do the washing-up
zmywać naczynia
set the table
nakrywać do stołu
do the laundry
robić pranie
clear the table
sprzątnąć ze stołu
clean the windows
umyć okna
tidy the bedroom
posprzątać sypialnię
dust the furniture
ścierać kurz z mebli
mop the floor
umyć podłogę
vacuum the carpets
odkurzyć dywany
put the dishes in the dishwasher
włożyć naczynia do zmywarki
owner
właściciel
work like a dog
harować jak wół
expression
wyrażenie,określenie, zwrot
international superstar
gwiazda międzynarodowa
channel
kanał telewizyjny
nearly
prawie
train
tresować
do tricks
robić sztuczki
take out the rubbish
wyrzucać śmieci
bring
przynosić
newspaper
gazeta
make my bed
pościelić łóżko
rarely
rzadko (20%
seldom
rzadko (10%)