Level 49
Level 50

Level Fifty


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
library
номын сан
polar
туйлын, эрс тэс
investigative
эрэн сурвалжлах, мөрдөн байцаах
alloy
хайлуулах, хайлш болгох, холих
tarnish
өнгөртөх, зэврэх, өнгө алдуулах
harrow
тамлах, зовоох, маажих, савардах
authentic
жинхэнэ, зөв, баталгаатай, итгэлтэй
epitaph
шарилын чулуун дээрх бичээс
attain
хүрэх, олж авах
impenetrability
үл нэвтрэх чанар
retroactive
өнгөрсөн үед хамаарах, буцах холбоотой
defiant
үл захирагдсан, үл тоосон, авир муутай
recondite
гүнзгий, ойлгомжгүй, ойлгоход бэрх
parboil
хэт халаах, шалзлах
tendency
хандлага, зорилго, чиглэл
assert
хамгаалах, зарлах