Level 2
Level 1

Languages


47 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Dutch
Holandiešu valodā
French
Franču valoda
German
Vācu valoda
Romansh
Romieši
Mandarin Chinese
Mandarīnu ķīniešu valoda
Cantonese
kantonas valoda
Swahili
Svahili
English
angļu valoda
Farsi
persiešu valoda
Icelandic
islandiešu valoda
Portugese
portugāļu valoda
Thai
taju valoda
resembles
līdzīgs
harsh
griezīgs
pick up
mācīties klausoties un praktizējot
rich vocabulary
plašs vārdu krājums
pronounce
izrunāt
melodic
melodisks
alien
svešs
complicated
komplicēts
grammar
gramatika
language
valoda
it sounds
tas ieklausās
words
vārdi
expressions
izteicienī
verb
darbības vārds
adjective
īpašības vārds
adverb
apstākļa vārds
conjunction
saiklis
interjection
interjekcija
noun
lietvārds
preposition
prievārds
pronoun
vietniekvārds
translate
tulkot
bilingual
divvalodīga
linguist
lingvists
monolingual
vienvalodīga
vocabulary
vārdu krājums
fluent
plūstošs
indigenous
vietējie
globalisation
globalizācija
communicate
paziņot
Alphabet
alfabēts
infer
nozīmēt
native speaker
dzimtā valoda
syntax
sintakse
translation
tulkojums