Level 2 Level 4
Level 3

Technologies


44 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
advanced
uzlabots
artificial intelligence
mākslīgais intelekts
chip
mikroshēma
miniaturisation
miniaturizācija
molecule
molekula
replicates
atkārtojas
retrieves
iegūst
speech recognition
runas atpazīšana
computing power
skaitļošanas jauda
human intelligence
cilvēka intelekts
has come a long way
ir paveicis daudz
accelerating
paātrinot
construct
būvēt
look ahead
Skaties uz priekšu
existence
esība
overtake
pārņemt
automate
automatizēt
Mimic
imitēt
threaten
apdraudēt
outperform
pārspēj
algorithm
algoritms
match
derēt kopā
copy
manuskripts
assess
novērtēt
routine task
rutīnas uzdevums
complex task
sarežģīts uzdevums
high-volume task
liela apjoma uzdevums
data
dati
information
informācija
diagnose
diagnosticēt
artificial
mākslīgs
unique
unikāls
tackle novel situations
risināt jaunas situācijas
machine learning
mašīnu apmācība
limitation
ierobežojums
disparate
atšķirīgs
scientist
zinātnieks
nanotechnology
nanotehnoloģija
miniscule
niecīgs
surgery
ķirurģija
chemical (noun)
ķimikālijas
chemical (adjective)
ķīmisks
miniature
miniatūra
convert
konvertēt