Level 2
Level 1

The First 500


500 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
สมัคร
to apply
เข้าร่วม
to attend
เรียนจบ
to graduate
ลงทะเบียน
to register
การสำรอง
reservation
ผลลัพธ์
result
เป้าหมาย
goal
ความสัมพันธ์
relationship
เชิงพาณิชย์
commercial
ตาราง
schedule
ทำหก
to spill
เลขา
secretary
หลงทาง
to get lost
นิรนาม
anonymous
ความต้องการ
desire
เครื่องดนตรี
musical instrument
ไม่แน่นอน
uncertain
ค้นหา
to search for
ปุ่ม
button (pressable)
เจอ
to find
กลับหัว
upside-down
สำเร็จ
to accomplish
บันทึก
to record
ล้อมรอบ
to surround
เมินเฉย
to ignore
หน้าผา
cliff
ไอน้ำ
steam
กรอง
to filter, sift, screen
แยกกัน
to separate
ฟอก
to purify
ยังคงค้างอยู่
pending
เกวียน
cart; oxcart; wagon {typically} used to transport grain
บ่น
to mutter, complain
สึกกร่อน
to wear down
ทับศัพท์
to transliterate
เจ็บคอ
sore throat
คนเร่ร่อน
nomad
โทษ
punishment, penalty
คนขอทาน
beggar
คำที่ยืมจากภาษาอื่น
loan-word
คุกเข่าให้
to kowtow
ก่อตั้ง
to found, establish
สูงเสียบฟ้า
skyscraper
ขี้เกียจ
lazy
แย่ง
to catch; to seize; to scramble for; contend for; compete for
บีบ
to squeeze, squash, crush
หยิก
to pinch, squeeze
งอ
to bend
ยก
raise; to hoist (up); to revoke; to advance; to abolish; to elevate; to life; to erect
เอื้อม
to reach
กระจาย
to expand, extend; disperse; distribute; broadcast; spread; scatter
เบ่ง
to flex
กำมือ
fist; to make a fist
กับดัก
trap
วางกับดัก
to trap
ต่อว่า
to reprimand, chew out
ด่า
to insult, belittle
ดำเนิน
to proceed, go forward; to go on foot
จู้จี้
fussy, particular
รีดเสื้อผ้า
to iron clothes
ทับให้เรียบ
to press, make flat
สมทบทุน
to participate in a donation
หยิบ
to pick up, take
แถลง
to state, declare, announce
ยัน
up to, until; to support, prop up, sustain
หั่น
to cut, slice
หนุ่ม
teenage male; young man; adolescent
แฉ
to reveal, disclose, show
เปิดเผย
to uncover a secret
อุ้ม
to carry; hold (in arms); to cradle
อุ้มน้ำ
to absorb water
อุ้มชู
to cherish, support
อุ้มท้อง
pregnant
จับคู่
to match
เค้นคอ
to strangle, squeeze the neck
คาด
to expect, anticipate
ดูถูก
to look down on
คาดเข็มขัด
to belt in, fasten a seatbelt
ถึงกำหนด
(to be) due
ครบกำหนด
to expire, be over
ร่วง
to drop, fall, come off
ร่วงหล่น
to fade, decline
การจบแบบผิดคาด
surprise ending
โยน
to throw; to pitch; to cast; to fling; to hurl
สัมภาษณ์
to interview
เลือก
to pick, choose
ขาดตัว
(at a) fixed price
ซึ่ง
{the relative pronouns} that; which
ปากคำ
testimony, statement
กลัว
to fear, be afraid of
ความชำนาญ
proficiency, expertise
ตระเตรียม
to prepare (for)
เรื่องอื้อฉาว
scandal
รับประกัน
guarantee
พระอาทิตย์ตก
sunset
หงุดหงิด
agitated, irritable, moody
ปล่อยออกมา
to emit
แกล้งทำว่าเป็นจริง
to pretend, feign
พระอาทิตย์ขึ้น
sunrise
อุดมการณ์
philosophy, ideology
ประท้วง
to protest
ผู้ก่อการร้าย
terrorist
ผู้ก่อการกบฏ
rebel
การผ่าตัด
surgery
ขัดจังหวะ
to interrupt
สุกใส
shiny
กลุ่มติดอาวุธ
militia
หาเลี้ยงได้
to be able to afford
นิ่ม
soft, fragile
นอกเวลา
overtime, extra pay
เค็ม
salty
จัดเรียงใหม่
to rearrange
จัดเรียง
to arrange, put in order
เรียง
step, order, sequence
ประธานาธิบดี
president
รองประธานาธิบดี
vice-president
จัดเรียงข้อความ
to justify
การภาวนา
prayer (the act of praying)
ตำนาน
legend
สั่น
to shake
ตัวสั่น
to shiver
บรรยากาศ
atmosphere
คำอวยพร
well-wishing, blessing
อุดมศึกษา
higher education
ดอกกล้วยไม้
orchid
นักกายกรรม
acrobat
เรียบ
smooth
หยาบ
rough, coarse
รอยสัก
tattoo
กะ
to estimate, calculate, guess
แบกะดิน
street vendor (who spreads their wares on a mat)
นกกะปูด
bigmouth, gossip
หมดกะจิตกะใจ
to lose all hope
มีกะใจ
thoughtful, considerate
วิจัย
to research, study
วิเคราะห์
to analyze, contemplate
ประชาสัมพันธ์
public relations
มาตรฐาน
standard, criterion
ทรัพยากร
resource
ส่งข่าวต่อ
to pass something on
แผงลอย
stall, booth
ภาวะ
condition, state, situation
ต่างๆ
all kinds of, a variety of
การค้าขาย
trade, commerce
มารยาท
manners, etiquette
ตามทัน
to catch up
สารคดี
documentary
ไม่โต้ตอบ
passive
ก้าวร้าว
aggressive
หัวโบราณ
old-fashioned, conservative
ตีก้น
to spank
โรงรับจำนำ
pawn shop
โบกมือ
to wave
คลื่น
wave
ตกกระ
to have freckles
ลบหลู่
to disparage, disdain , show disrespect
ขูด
to scrape, chafe, rub
ขูดรีด
to fleece, exploit, extort
ขูดเลือด
to overcharge, profiteer
กิ่งไม้
branch, twig, bough
หนีบ
to pinch, grib, clamp
ซวย
unlucky, bad, unfortunate
การสู้รบ
battle, war
ดั้งเดิม
traditional, customary, original
ทรรศนะดั้งเดิม
orthodox
ปลวก
termite
นิทาน
fable
งมงาย
gullible
เด็ดขาด
decisive
ตบ
to slap
ผสาน
to consolidate
แนวบรรทัดฐาน
precedent
ขัดขวาง
to block, obstruct, impede
ความตึงเครียด
tension
ขอบข่าย
range, framework, scope
กะทันหัน
suddenly
ประนีประนอม
to compromise
สาธารณะ
public
นอกจากนั้น
moreover
ไม้ไผ่
bamboo
ปูน
cement
ปูนขาว
quicklime
ก้อนกรวด
gravel
ข้อเสนอ
proposal
จึง
therefore
แป้งมันสำปะหลัง
tapioca
ยืน
long-lasting
ส่วนเครื่อง
hardware
เผื่อเหลือเผื่อขาด
contingency
หน้าต่าง
window
สารพัดสารพัน
assorted
ท้องถิ่น
local
ผู้มีส่วนร่วม
contributor
แหล่ง
source
เช่น
for example
ดังนี้
as follows
ประดับ
to decorate, adorn, embellish
มิติ
dimension
น่าแปลกใจ
amazing
หลัก
core, foundation, main idea
การค้าขาย
trade, commerce, business
บ้านเกิด
hometown
เฉลย
to answer, solve, reply
ชดเชย
to compensate, reimburse
ไม่โต้ตอบ
passive, having no reaction
อนุรักษนิยม
conservative, old-fashioned
โบก
to wave; to plaster, smoosh on, whitewash
คลื่น
wave, surf
จำนำ
to pawn, pledge
กระ
freckles
ลือ
to circulate, broadcast, disseminate
ข่าวลือ
rumor
เลอเลิศ
excellent, supreme, superior
เท่าที่
as much as, to the extent that
บาน
to bloom
ดอง
pickled
พึ่งพา
to rely on, have faith in
ขึ้นอยู่กับ
to depend on, hinge on
เปลือกไม้
tree bark
เห่าหอน
to bark, howl, bay
นายกเทศมนตรี
mayor
พรสวรรค์
gift, talent, genius
ผู้ว่า
governor
ลืมตา
to open one's eyes
หลับตา
to close one's eyes
สิทธิมนุษยชน
human rights
ทรราช
tyrant
แหกตา
to deceive, hoodwink, cheat
ความเป็นธรรม
fairness, justification
ฐานทัพ
military base
ห่วง
to care about, be concerned about
เหยียบ
to tread on, trample on
ทิ่ม
to stab
ฉากหลัง
background
ฉากหน้า
foreground
ทางแนวนอน
horizontal
แนวดิ่ง
vertical
ตั้งฉาก
perpendicular
คู่ขนาน
parallel
นั่งร้าน
scaffold
จับกัง
coolie, laborer
วัฒนธรรม
culture, way of life
อารยธรรม
civilization
น้ำค้าง
dew
ตะโกน
to shout, yell, bellow
เอกราช
sovereignty, independence
ชั้นต้น
initial stage, primary stage
เรียกขาน
to name, call, label
หมั้น
engaged, betrothed
ไข้หวัด
sickness, flu, common cold
เสียงแหบ
hoarse voice
ตรงประเด็น
relevant
ข้อคิด
point of thought, consideration
เร่งรีบ
to hasten, hurry, rush
แสดงท่าทาง
to gesture, pose, act
หอยนางรม
oyster
หอยกาบ
clam
ล้อเลียน
to mock, ape, mimic
เยาะเย้ย
to ridicule, jeer, mock
น้อยใจ
offended, hurt, upset; to be sensitive
ละเอียดอ่อน
sensitive, touchy
ทางการ
formal
ไม่เป็นทางการ
casual, informal
เวรกรรม
fate, misfortune, retribution
หย่อนยาน
flabby, flaccid
ยิ่งหย่อน
inferior to, less than
ยิ่งใหญ่
superior, great, mighty
หย่อนตัวลงใน
to drop into
คณะกรรมการ
committee, council, commission
ค่านายหน้า
sales commission
บำนาญ
pension
ติเตียน
to blame, reproach
วิพากษ์วิจารณ์
to criticize, comment on
บทวิจารณ์
critique, criticism, review
ภารกิจ
duty, obligation
ฐานะ
status, standing, position
ดำรง
to uphold, sustain, maintain
คุณสมบัติ
characteristic, attribute, qualification
คุณวุฒิ
qualification, competence
โหราศาสตร์
astrology
มองในแง่ดี
optimistic
มองโลกในแง่ร้าย
pessimistic
แบกภาระ
to shoulder responsibility
ตัดหน้า
to try to be first
กลยุทธ
strategy
ราศี
zodiac sign
ผู้ลี้ภัย
refugee
ชมเชย
praise, laud, compliment
ซาบซึ้ง
to appreciate, be grateful, be thankful
เรียกร้อง
to demand, require
ละเมิด
to infringe, violate
ทรยศ
to betray, be a traitor
หนังสติ๊ก
slingshot
หอก
spear
การแฝงนัย
irony
ประชด
sarcastic
สืบสวน
to investigate, inquire, inspect
พิจารณา
to inquire, consider, meditate on
การพิจารณา
courtroom trial
ดุเดือด
ferocious, fierce, savage
เจ้าภาพ
host, hostess
พิธีกร
master of ceremonies
ครูด
to scrape, abrade, scratch
ขับไล่
to kick out
กล่าวหา
to accuse, charge
ถวาย
to offer, dedicate, present
ถวายตัว
offer ones services, give one's self
ของถวาย
offerings to monks
บิณฑบาตร
alms bowl
บำเพ็ญทาน
to give alms
มติ
resolution, conclusion
ประชามติ
referendum, plebescite
ภูมิศาสตร์
geography
เกียรติ
reputation, honor
เสื่อมเสีย
to be beneath one's dignity; to damage ones reputation, name
เจตจำนง
intention, intent, purpose
เจตนาดี
to mean well, have good intentions
ลามก
obscene, lewd, indecent
ตด
to fart
เรอ
to burp, belch
บรรณารักษ์
librarian
ตื้น
shallow
ลึก
deep
ผัว
husband (colloquial)
เข้ม
rich, deep, strong (in color, flavor, etc.)
สรรพากร
revenue
แตงกวา
cucumber
แป้ง
powder
ยั้ง
to halt, restrain, stop
ไม่ยั้ง
freely, without limits
นุ่ม
gentle, soft
งด
to stop, halt, discontinue
สัญชาตญาณ
instinct
ลางสังหรณ์
premonition, hunch
ทะเยอทะยาน
ambitious
พรสวรรค์
talent, gift, genius
กระเป๋าสะพายหลัง
backpack, rucksack
การกุศล
charity
ซึมซับ
to soak up, suck up, absorb
สอนให้ซึมซาบ
to instill, indoctrinate
ซึมทราบ
to know well, realize
ปลด
to remove, release, dismiss, untie, liberate
เทศกาล
festival
ตกแต่ง
decorate, beautify, adorn
แทบตาย
extremely, terribly
แป้งมันสำปะหลัง
tapioca
ยำ
mix, blend, mingle
ราบ
smooth, flat, level
กระสอบ
sack
ปั้น
mold, sculpture, form
ถลอก
scratched, bruised
แบก
to bear, shoulder
กระฉอก
to splatter, splash, spill out
งานอดิเรก
hobby
งานฝีมือ
craft, art, skill
อ้างอิง
reference, site, quote
พอกัน
equal, equally
พอกันที
to have had enough, be hard to bear
ค่อย
gradually, little, hardly, softly
ตอบแทน
to reward, compensate
แนบ
to cling, stick, attatch
สะสาง
to solve, clear up
วิกล
deformed, disfigured, crippled
ชีพ
existence, way of life
ถ่อ
pole, barge punt/pole
ทันทีทันใด
suddenly, instantly
สำเร็จรูป
ready-made, prefabricated, instant (as in food)
เสบียง
provisions, foodstuffs
คา
to stick, remain, stand
ค้างคา
to remain, be unresolved
คาตา
before one's own eyes
คาหนังคาเขา
red-handed, clearly
กวักมือ
to beckon, signal (with the hands)
น้อยหน้า
to be inferior, feel small/cheap
หวุดหวิด
narrowly, barely
รอดตาย
to survive, escape death
ขลัง
miraculous, supernatural
ชำระ
to cleanse; to pay
ชำระล้าง
to clear up, solve, settle
มืออาชีพ
professional
สื่อกลาง
intermediary
โรงละคร
theatre
บทกวี
poetry
สังคมวิทยา
sociology
มานุษยวิทยา
anthropology
ค่าที่
due to, caused by
ส่อ
to indicate, show
ส่อแวว
to show one's talent
ส่อเสียด
to instigate, incite
ก่อ
to cause, stir up, arouse
ก่อเหตุ
to make trouble, cause trouble
ก่อกวน
to agitate, disturb, annoy
ทะเลาะวิวาท
to brawl, fight
ยกพวก
to gather, assemble, congregate
บ้านเรือน
home, house
ลัดวงจร
short-circuit
แช่
to soak in, immerse in
แช่เย็น
to refrigerate, put on ice, freeze
แช่อิ่ม
candied, preserved in syrup
เนื่อง
due to, owing to
หนุนเนื่อง
to reinforce, augment
เกี่ยวเนื่อง
to connect, relate, link
เนื่องใน
on the occasion of
เรื่องย่อ
summary
วงโคจร
to orbit, revolve around
ผู้รอดชีพ
survivor
จักรวาล
universe
ซากปรักหักพัง
debris
ขีปนาวุธ
missile
จรวด
rocket
ความถ่วง
gravity
ขาด
to be final; to be lacking, miss; completely, absolutely; to be broken, torn
คำขาด
ultimatum
สิทธิขาด
absolute right
ยังขาด
to lack, be deficient, run out
ขาดไป
to miss, omit, leave out
ขาดเหตุผล
unreasonable
เผื่อขาด
to keep in reserve, have as a spare
เด็ดขาด
decisive, firm
ผูกขาด
to have a monopoly
สิทธิ์ขาด
absolute authority
หย่าขาด
to divorce, annul
ขาดหาย
to miss, lose something
ขาดมือ
to be out of stock
หัวขาด
beheaded
ขาดคำ
"No sooner said than done"
ขาดกัน
separated
ขาดระยะ
broken off
ขาดการติดต่อ
to lose contact, fall out of contact with
ขาดทักษะ
unskilled
เท้า
foot
เด็ด
excellent, superb; completely, absolutely
รสเด็ด
delicious, tasty
เลขเด็ด
lucky number
เด็ดขาด
decisive, firm, resolute
ตั้งสติ
to compose oneself, be calm
พยาน
witness
นิรภัย
safety
นิตยสาร
magazine
พืช
plant, vegetation
ภูมิอากาศ
climate, weather
แต้ม
to daub, smear; dot; score, point; strategy
ความบันเทิง
entertainment
สม่ำเสมอ
constant, regular
มอมแมม
dirty, filthy, stained
การโฆษณาชวนเชื่อ
propaganda
ผสาน
consolidate, merge, amalgamate
พง
thicket, brush
การผจญภัย
adventure
การเล่นคำ
pun
สิ่งกระตุ้น
incentive, stimulus
ยุทธ์
conflict
กระโจม
tent
เสื่อ
mat
ที่หลบภัย
shelter, refuge
ที่ลี้ภัย
asylum, protection
หุ้นส่วน
partner, shareholder
ศักยภาพ
potential, ability, capacity
ปริมาตร
capacity, volume
ความสมดุล
balance
ดุล
to balance
เฉลี่ย
to average, balance out
ความสุขุม
prudence, judiciousness
นกยูง
peacock
แมงกะพรุน
jellyfish
ปลากระเบน
stingray
ส่องแสง
to shine
ครุย
lace
เพดาน
ceiling
หลังคาทางเข้า
canopy
ระเบียง
balcony, porch, veranda
ล่าม
translator, interpreter; to tie, bind
เลือนลาง
vague, indistinct
โชคลาง
omen
กระบวน
parade, procession
ย่ำยี
to ravage, oppress, devastate
ผลาญ
to destroy, ruin, waste
ชะล้าง
to cleanse, clean, wash
จังหวะ
rhythm, beat, cadence
ลีลา
style
พาด
to lean against, lean on
แวบ
flash, instant
งดงาม
wonderful, beautiful
เนื้องอก
tumor
ภารกิจ
duty, obligation
จำศีล
to keep the Buddhist precepts
กักตุน
to hoard, corner
จน
poor; until
ยากจน
impoverished, broke, penniless
จนตรอก
cornered, to have no way out, checkmated
จวบจน
till, untill
แต่ต้นจนจบ
from the beginning to the end
จนหมดใจ
wholeheartedly
จนได้
in the end, ultimately, finally
ตลอดจน
including, covering, as well as
ซะจน
so much that
เก๋
pretty, stylish, attractive
ท้อแท้
downhearted, hopeless, weary
วรรค
space, interval, pause in writing
จนสุดกำลัง
as hard as possible