Level 7 Level 9
Level 8

The Eighth 500


500 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ราคาตายตัว
prix fixe, fixed price
บริบูรณ์
complete, absolute
เครื่องจักร
machinery, engine, motor
งิ้ว
Chinese Opera
ถอดรหัส
to decode, decrypt
บำเพ็ญ
to fulfill, practice
บำเพ็ญตน
to conduct, behave
ทายก
grantor, donator
มัคนายก
liaison, spiritual guide
ตักเตือน
to warn, counsel, advise
ประจวบ
to coincide, come together by accident
ต้นข่า
galangal
การสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง
masturbation
เซ่น
to make offerings, sacrifice to the spirits
ปากหมา
abusive, reproachful in speech
งอก
to grow, sprout, develop
มีดปาด
to be cut with a knife
หินลับมีด
whetstone, sharpening stone
ผดุง
to support, maintain, back up
เคาะระฆัง
to ring a bell
ทำนองเพลง
melody
ร่วมสมัย
contemporary (of two or more things)
ตระหง่าน
loftily, prominently, dominantly
ยับ
to be crumpled; disasterously, severely; brightly, dazzlingly
ฝักดาบ
sheath
ปลอกมีด
sheath (for a knife)
นกแร้ง
vulture
โลดโผน
thrilling, acrobatic
โรคลมพิษ
hives
ปวง
all, whole, in general, at large
หมก
to bury, cover
ลับหลัง
behind; in absentia
ดินประสิว
saltpeter
ไข่ยางมะตูม
medoum-boiled egg
ไข่ลวก
soft-boiled egg
ลูกชิด
palm seed boiled in syrup
ถั่วงอก
bean sprout
คึ่นช่าย
celery
สามก๊ก
Romance of the Three Kingdoms
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
DBD, Department of Business Development
ดาวฤกษ์
fixed star, sun
บันดล
to cause, produce, create
ก้านคอ
nape, rear of the neck
คัก
a loud, repetitive sound, such as rainfall or giggling
ม่วน
amusing, enjoyable, sweet
โรคหัด
measles
กำหนดการ
agenda, program, plan
จัดหาให้
to provide, furnish, equip
การจัดสวน
landscaping
ภูมิทัศน์
landscape, scenery, vista
ง้าง
to draw, pull (as with a bow), crank
ทราม
profusely, overflowingly, vastly; bad, degraded, low
บัดซบ
stupid, dummy, jackass
ปปช
NCCC, Office of the National Counter Corruption Commission
แหะๆ
the sound of laughter, chuckling
ปรี๊ด
the sound of a whsitle, or of water rapidly spurting
หนังสือเรียน
textbook
คึกคัก
bustling, busy; active, energetic
ใจง่าย
credulous, gullible
แซงคิว
to cut in line
ฝ้า
ceiling; vague, dim, hazy; film, scum; blemish
สารานุกรม
encyclopedia
ดินเหนียว
clay
เอาเรื่อง
exceedingly, extremely; to take action, be strict/severe, try to fix a problem; to not take to others easily, not accept others
คันโยก
lever, handle
เลื้อย
to crawl, creep, slither
ข้ามหน้า
disrespectful
ปรินิพพาน
nirvana
ความกลมกลืน
harmony, accord
นิพพาน
nivana, serenity; to enter nirvana; to attain
ลูกพลับ
persimmon
ดาราจักร
galaxy
พะยูน
dugong
นักบุกเบิก
pioneer
ที่ร้าง
wasteland, deserted place
ก้นกุฏิ
factotum, majordomo; one's favorite disciple
ตาแข็ง
to have insomnia, be sleepless, wakeful
ฟ้าทะลายโจร
Andrographis paniculata, green chiretta
สำลัก
to choke, stifle, smother
กังหันลม
windmill
ป้อน
to feed, provide, supply
ระบาด
to spread, scatter, disperse
น่วม
to soften, be pliable, squishy
จิ้งเหลน
skink
มาลี
flower
งอตัว
to curl u
ลอยแพ
to lay off, dismiss
กระมัง
like as not, probably
มือบอน
to be cursed with a restless hand; to pick up things restlessly, to be thievish
คลี่
to spread out, unfurl
คำลักษณะนาม
classifier noun
ลวด
wire
รัฏฐาธิปไตย
sovereignty
แม่ย่านาง
boat nymph, guardian goddess of boats, figure on the prow of a boat
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
withholding tax
ใบกำกับภาษี
tax invoice
ทศกัณฐ์
Ravana, a mythical giant from the Ramakhien
ดลบันดาล
to inspire, casue, bring forth
เกื้อกูล
to assist, lend a hand, support, patronize
สามัญสำนึก
common sense
กรรมสิทธิ์
ownership, title
เงินพดด้วง
ancient Thai currency
สลากออมสิน
a kind of government savings bond that can also be used as a lottery ticket
เส้นกำทะหยี่
velvet; strips of velvet; pipe cleaners
ถั่วพู
winged bean, goa bean
กะเปี้ยก
shorty, midget, shrimp
ดาวหาง
comet
การพิมพ์ภาพด้วยหมึก
silkscreening
รอยขูดขีดเขียน
graffiti
ภาพร่าง
sketch
การทดน้ำ
irrigation
กระดานป้าย
billoard
เบ่งบาน
cheerful, joyful; to bloom, blossom
เหงื่อซ่ก
to break a sweat, be dripping with sweat
ปลิ้นปล้อน
catty, sly, shifty
ลั่นนก
to pull the trigger
สาปส่ง
to curse, scold
ตัดหางปล่อยวัด
to wash one's hands of, not have anything further to do with
ถวายสัตย์ปฏิญาณ
to take an oath of allegiance
รังสีความร้อน
infrared rays
รังควาน
to harass, disturb, vex
ตีลังกา
to somersault
ตามเรื่อง
to keep track of
รอยเย็บ
stitch, suture
หาเสียง
to campaign, run for office
คณะกรรมาธิการ
commission
ตะเข็บ
seam
กรรมาธิการ
commissioner
เอกฉันท์
unanimous
มหรสพ
amusement, entertainment
ผมเปีย
braided hair
เขมือบ
to swallow, devour, engulf, gulp down
ยาศพ
embalming fluid
ข้าวฟ่าง
millet
หล่น
to fall, drop
ดัชนี
index
มุด
to duck, burrow, go through
มุดหัว
to hide, dodge, evade
ริบ
to confiscate, expropriate
อั่งเปา
red envelope (for Chinese New Year, etc.)
ลางดี
good omen
กระเซอะกระเซิง
aimless, wandering, roaming, at random
ยักยอก
to embezzle, defraud, misappropriate
ตรึง
to bind, fix, tie up
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
insignia, decoration given by the king
กระบวนการยุติธรรม
justice system, judicial process
ล่องเรือ
to cruise, voyage, sail
ฟูมฟาย
lavish, extravagant; tearful, maudlin
คร่ำครวญ
to lament, grieve, moan and groan
ครา
time, event, occasion
คราก
to become strained, worn, sprained
ปรักปรำ
to incriminate, give evidence against, allege
อย่ามือซนไปจับนู่นจับนี่
"keep your hands to yourself"
ตรัสรู้
to become enlightened, to know, understand
ความทรงจำ
memory, remembrance
ผู้ลอบยิง
sniper, marksman
ชูนิ้วกลาง
to raise the middle finger, give someone the bird
ไล่ผี
to exorcise (a spirit)
สะท้าน
to shiver, tremble, quiver
กราด
sweepingly, at random, scatteringly
หารือ
to consult, confer
ตรอก
lane, alley, narrow path
เข้าข่าย
to be within the scope of something
มวลมนุษย์
humankind
ติดร่างแห
to get involved, get caught up in (a bad situation)
ความเท็จ
false fact
เอาผิด
to implicate, take as guilt
อนุกรรมการ
subcommittee
เนติบัณฑิตสภา
Bar Council, Bar Association (for lawyers)
แก่ง
islet, isle, cataract
ล่องแก่ง
to go rafting
เจ้าสัว
man of wealth, rich Chinese person
มโหฬาร
grandly, greatly, elegantly; vast, immense
พระราชดำรัส
royal words, royal remarks
เหี้ยน
to cut (the hair) short; to raise to the ground, be used up, have nothing left
ทราม
evil, base, deteriorated
ฆราวาส
layman, laity
ห่ม
to cover, wrap, blanket
ผ้าไตร
set of monk's robes
มุสาวาท
lie, fib, falsehood
วนศาสตร์
forestry
ประทับ
to affix, imprint; to reside, dwell
ปล่อยปละละเลย
to neglect, abandon
สะบัด
to shake off, fling, flick
สะบัดมือ
to flex the wrist, flick the hand (as in blowing someone a kiss, etc.)
ลางบอกเหตุ
omen
ตะแลงแกง
gallows, place of execution
เท่าตัว
life-size; the same as, as many as, as much as
เป็นหลัก
as a principle; mainly, principally
ปัจฉิม
last, concluding, closing; West
บูรพา
East, Orient
ทุ่นค่าใช้จ่าย
to cut corners, try to reduce costs by any means
หิ้วขึ้นเครื่องบิน
to carry-on (items on a plane)
วิทยานิพนธ์
thesis
ฤๅษี
hermit
ถ้ำผีแมน
Spirit Cave, a famous archaeological site in Mae Hong Son province
คนมีสี
a person in uniform; a solider, policeman, etc.
บีบกำลังเข้าล้อมทั้งสองด้านเอาไว้
to surround and squeeze in from both sides (as in a pack of wolves encircling prey, etc.)
ดักฟัง
to intercept, eavesdrop
ทหารผ่านศึก
veteran
ความยุ่งเหยิง
complexity, intricateness, disorder
ชมรม
club, association
โค่น
log
หอมปากหอมคอ
moderately, appropriately
การฆาตกรรมหมู่
massacre
ละแวกบ้าน
neighborhood
ละแวก
vicinity
ปลิงทะเล
sea cucumber
เขียด
a species of small green frog
เคียดแค้น
to resent, be annoyed, be offended
ความประหม่า
bashfulness, awkwardness, nervousness (as in stage fright, etc.)
เนื้อหา
content, text
เลื่อย
saw
ไขควง
screwdriver
สว่าน
drill
ดอกสว่าน
drill bit
ประแจ
wrench
คีม
pliers
ตลับเมตร
tape measure
ตะปูควง
screw
ชะแลง
crowbar
เครื่องมือวัดระดับ
level (tool)
โครมคราม
bang, with a bang; the sound of something being crushed or something heavy falling
คณะประสานเสียง
choir
พิกัดอัตรา
tariff
สมรภูมิ
battlefield, front, theatre of war
การกำหนดการปกครองด้วยตนเอง
self-determination
ลวก
to scald, burn; roughly, carelessly
ง่อย
lame, crippled, disabled
ฉันทามติ
consensus
แกนนำ
mainstay, backbone
ของชำรวย
goody bag, gift bag
คุมกำเนิด
contraceptive
การล่อใจ
temptation
ที่ป้องกันโรค
prophylactic
ตราบาป
remorse, sin, deep-seated sense of guilt or wrongdoing
อดีตชาติ
past life, previous birth
การมาก่อน
precedence, priority
จริต
conduct, behavior
ปล่องไฟ
chimney
ออกจากไข่
to hatch
ผิวหน้า
surface, covering, exterior
บูรพาจารย์
first teachers, parents, father & mother
เงี่ยน
to crave, lust, desire strongly, long for
ตัวตน
body, shape, physique, form
เชิงลบ
negative
เชิงบวก
positive
ไถ
to plough, till, cultivate
เกลื่อน
dispersedly, scatteringly; widely, fully
เกลื่อนกลาด
scattered about, here and there, spread alll over; flooded with, overwhelmed with, found all over
ล่อแหลม
risky, chancy, dangerous
แต่งตัวล่อแหลม
to dress provocatively, risque
ปาท่องโก๋
fritters, fried puffs
งวด
time, occasion, instance; installment,
คอคอดกระ
Isthmus of Kra (in souther Thailand, roughly between Surat Thani and Satun)
เปราะบาง
fragile, easily broken
ดอน
highlands, high grond
มัจจุราช
God of Death, grim reaper
พิศวาส
love
สหภาพแรงงาน
labor union
ออเจ้า
obsolete second-person pronoun, used by elders/high-status to address those younger/of lower status or when names were unknown
จารึก
to inscribe, engrave, record
ทรงตัว
to balance, poise; firm, solid, steady
อาการทรงตัว
stable (as in a patient's condition)
เฉไฉ
obliquely, slantingly, indirectly
กับแกล้ม
food eaten with alcoholic drinks
ค่อน
aloost, alomost totally, nearly, mostly; tend to; carp
ไต่เส้นลวด
to walk a tightrope
รีดไถ
to squeeze, extort, extract, get something from
ประเจิดประเจ้อ
shamefully, indecently, disgracefully, unduly exposed to the public
มิดชิด
completely, thoroughly (as in closed completely, wrapped up tightly); hidden from view
ละมุน
soft, gentle, tender
ฝากขัง
to put in jail, remand
ฟูมฟัก
to bring up, nurture, take care of
ถลุง
to squander, waste; to hit, punch; to smelt
เหมารวม
to lump together, stereotype; to package together; to generalize
ขจัด
to wipe out, expel, get rid of
เกี่ยวก้อย
to hook pinky fingers together; to be hand in hand
อายัด
to seize, impount, sequestrate
ป่านนี้
up till now, even now, to this day, so far, even now
ต้นป่าน
ramie, hemp
หม่น
pensive, blue, melancholy
ปะทุ
to break out, begin suddenly; to burst out, flash up, crackle, pop; to gust, break forth
ละม้ายคล้ายคลึง
to take after, resemble, look like
โลกุตรธรรม
dharma which releases one from the world
บรรลุ
to reach, attain, achieve
ห้วยหนอง
brook, stream, creek
ย่างก้าว
step, stage, phase, point; to step, tread, pace
หำ
testicle; boy
พิมพ์เขียว
blueprint, design, plan
ทีละขั้น
step by step
กระจอก
sparrow; shoddy, poor, inferior
ภาพรวม
overview, perspective, overall image
เป็นเรื่องเป็นราว
seriously, earnestly, conscientiously
โครงสร้างพื้นฐาน
infrastructure
ชุบตัว
to bathe one's self; to change one's form; to aquire knowledge, have further education
เศษอาหารที่เหลือ
scraps, table scraps
อาหารที่เหลือเมื่อวาน
leftovers (from the previous day)
อาหารว่าง
snacks
กระทู้
theme, subject, gist
กระทู้ถาม
question, quiz, enquiry
อัจฉริยะ
splendid, amazing, unusually superior
เป็นระยะ
sporadically
รกร้าง
neglected and unoccupied; left uncultivated
อุทาหรณ์
example, instance, model
เจ้าตัว
one's self, the person concerned/referred to
เจ้ากี้เจ้าการ
busybody, meddler, officious person
ผุพัง
to decay, rot; rotten, carrion
เถื่อน
wild, barbarous; illicit, unlawful
ครองเมือง
to rule a country, be in power, govern
หนักหัว
difficult to understand, complicated; to be concerning (one), to be relevant to, to be one's business
กากหมู
pork crackling
เสนาะ
melodious, pleasent sounding
แขวะ
to speak sarcastically, pick a fight with; to enlarge, make wider
หาบเร่
hawker, peddler
ร่วมวง
to join, unite, combine
ตรึม
abundantly, plentifully
เปรต
hungry ghost, demon (offensive/insulting)
เกลือกกลั้ว
to mess around with, associate with, live in filth with
เดินสวนกัน
to walk in opposite directions (as two people passing on a footpath, etc.)
มีรถสวนมา
(to have) a car approaching from the opposite direction (as on a two-lane road)
คืบ
to move slowly, inch, creep; to the span of one's palm;
คืบหน้า
to advance, develop, proceed
เศียร
head (royal language)
หยิ่ง
conceited, haughty, self-important
ขดตัว
to curl oneself up, snuggle up to, huddle up
มายา
illusion, deception, fallacy; trickery, deceit, guile
ราชภัฏ
government officer, government official
โล้ชิงช้า
to swing back and forth on a swing
แย้
butteryfly lizard, butterfly agamid (Leiolepis)
เลื่อนหิมะ
sled
กระติกน้ำร้อน
vaccuum bottle, thermos
งุ่มง่าม
awkward, clumsy, inept
ฝึกสุนัข
to train a dog
มัดมือชก
to restrain, tie someone's hands (literally or figuratively) so that they cannot fight back
เวทนา
to pity, sympathize with, have compassion for
หัวไม้
rogue, bully, tough
กระท่อม
shed, shack, cottage; Kratom (plant)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Food and Drug Administration
ละอองเกสร
pollen
หืน
rancid
ยุบตัว
to subside, cave in, sink
สายธาร
stream, flow, current
ผืนผ้า
tissue, tissue paper
ค่าส่วนกลาง
common fee
แป๊ะเจี๊ยะ
(from Teochew Chinese words for "white/plain/empty" and "eat") 'tea money,' a bribe of significant size or worth
ประเมินค่าต่ํากว่า
to underestimate
เออออ
to agree, concur, accord
นุ่ง
to wear, put on
กระดานลื่น
slide (as on a playground)
ขี้ขลาด
coward, cowardly
ต้นกล้า
sprout, seedling, young plant
หว่าน
to sow, scatter
ค้างคืน
to stay overnight, spend the night
เข้าถึง
to appreciate, regard; to reach
สิ้นเปลือง
to waste, expend, deplete; to be extravagant, wasteful, expendable
อัศวิน
knight, warrior
แล้วกัน
particle used at the end of a statement to express exasperation (as in Bah! or For Pete's sake!) or finality (as when haggling prices, etc.)
นิติเวช
forensic laboratory
นกกระสา
stork
คนละเรื่องเดียวกัน
to see the same situation from different perspectives
โค้งคำนับ
to bow, to nod
สมุน
lackey, stooge
เป็นปุ่มปม
gnarled, knobbly, rough
ลักลอบนำเข้า
to smuggle (in)
บั่น
to cut, stab, slash, gash
กี่ทอผ้า
loom
หูกระต่าย
bow tie; "rabbit ears" style TV antennae
นิเทศศาสตร์
Communication Arts; mass communications
เลื่อนขั้น
to promote, evelvate; to get a promotion (in private employment as opposed to as a government officer)
ครอบ
to cover, overarch; lid
พากัน
to do (something) together; join in; ensemble
ตอบกลับ
to reply, answer
พึง
should, ought, must
กองไฟ
bonfire, campfire, beacon
โอ่อ่า
gorgeous, luxrious, magnificent
สง่างาม
dignified, stately, magnificent
บ้ากาม
lecherous, lustful
พรมผนัง
tapestry
อ่อนน้อม
submissive, tame
นุ่มนวล
gentle, graceful, elegant, mild
คล่องแคล่ว
nimble, active, quick, agile
เครื่องแต่งกาย
costume, attire, dress
ไม่รีบร้อน
unhurriedly, leisurely; to not rush
ผวา
startled, shocked, frightened; to throw into; to swoop down
คล้องแขนกัน
to be arm in arm, to hook arms
ดำเนินเรื่อง
to continue; to run, proceed, go on, go forward
ยืนหยัด
to be steadfast, insistent; to insist on
ลุ้น
to cheer for, support, promote, push forward
ยกทัพ
to deploy (troops); to march and army, dispatch troops
ภาษากาย
body language
ชนก
father, dad (can be used as a prefix)
ชนกลุ่มน้อย
minority group
หยาบช้า
vulgar, common, uncouth
ตกข่าว
to miss the news, leave out the news
ตกข้าว
to make an advance deposit (such as a futures contract on rice)
เหนี่ยวไก
to pull the trigger, fire a weapon
ต้นตำรับ
initiator, originator
บัดกรี
to solder, weld, fuse
หัวแร้ง
soldering iron
เสือดาว
leopard
จับผิด
to find fault with, carp about
ปลัดขิก
lingam, small phallic image
น้อยหน่า
custard apple, Annona squamosa
เต้าเจี้ยว
fermented soybean paste
วรรณยุกต์
tone marks (e.g., of the Thai language)
ใช้งาน
to be usable, practical, employable
คำขวัญ
slogan, motto
โรงกษาปณ์
mint (which produces currency)
พาน
a tray with a pedastal (used to make offerings, etc.)
สุ่มปลา
coop like trap for catching fish
สะบ้า
patella, kneecap
การข้ามเพศ
transgenderism
เด๋อด๋า
awkward, clumsy, foolish
กระแทกกระทั้น
to bang things; to bump; sarcastic, ironic, biting
ศาลอุทธรณ์
Court of Appeals
ละเลย
to neglect, omit, be remiss
รำพึงรำพัน
to groan, bemoan, lament
ตาขวาง
to give a harsh or angry stare; resentfully
ฟูม
soaked, saturated, flooded
ฟูมปาก
to foam at the mouth
เครื่องกระเบื้อง
chinaware, porcelain china
อายัน
ascetic, hermit; solstice
ลำไย
longan; to be annoyed (teenage slang)
ตะมุตะมิ
cute, adorable (teenage slang)
นก
bird; a person whose flirtations have been rejected (teenage slang)
โดนเท
to be dumped (teenage slang)
สายเปย์
a person who likes to treat others (teenage slang)
มุ้งมิ้ง
cute (teenage slang)
เตง
you (used with a romantic partner or intimate - teenage slang)
มันเงา
shiny
ท้องฟ้าจำลอง
planetarium
ภาพลานตา
kaleidoscope
รอบโลก
around the world
เรือบรรทุกเครื่องบิน
aircraft carrier
คณบดี
dean (of a university, etc.)
เวชศาสตร์ชุมชน
community medicine
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
rehabilitation medicine
นกนางแอ่น
swift, swallow
เขาวงกต
maze
ธรณีวิทยา
geology
เชลยศึก
prisoner of war
ไอ้บ๊วย
slowpoke (insult, offensive)
อาหารบ้านๆ
homestyle cooking, authentic (local) food
เงี้ยว
snake; crooked, bent; Shan people (an ethnic tribe from Northern Thailand)(
ส่งกระแสจิต
to send one's regards to; to communicate telepathically or magically
วางอำนาจ
to throw one's weight around, act like a tyrant
กักบริเวณ
to restrict (to an area); ground; give detention; coop up
หมองู
snake charmer
มิตรจิต
friendliness, geniality
รายการซื้อของ
shopping list
แปลงร่าง
to impersonate, transform, disguise
ก้นทะเล
seabed, sea floor
โห่ร้อง
to cheer, acclaim, applaud
ข้าวเกรียบ
crisp rice; cornflakes
เร่งแข่งกับเวลา
to race against time
ตะกาย
to scramble, clamber, claw, climb
แม่ทัพ
army leader, commander in chief
ขนมรังผึ้ง
waffle
ลำเลียง
to transport, deliver, send
ว่าด้วย
to deal with, be about; speaking of...
รุมเร้า
to beset, harass, trouble
กระเพื่อม
ripple
รอยประทับ
impression, mark
ชายา
wife, consort, princess
คิดสรุปเอาเอง
to imagine, assume, guess
ช่างสำรวจ
surveyor
ถกผ้า
to roll up (clothing)
สูดจมูกบ่อยๆ
to sniffle
ขี้อ้อน
crybaby
อุทกภัย
flood, deluge
ยุทโธปกรณ์
armament, military hardware
ระยะห่าง
space, gap, interval, clearance
พลทหาร
private (military rank)
นายพล
general (military rank)
แง้ม
ajar, half-closed
วาดแบบเก็บเส้น
to sketch, make a rough draft (of a drawing)
ถอดบทเรียน
to take a lesson from, learn a lesson from
แก่น
core, kernel, essence
ขอตัว
to excuse one's self, beg off, beg to be excused
บิ่น
nicked, chipped
เกาะกุม
to linger, cling, stick, adhere; to detain, arrest, catch
สายแร่
lode, vein (of mineral), reef
หัวผักกาด
turnip, radish
กุ๋ย
tramp, hobo, vagabond; bah! phooey! shame on you!
ผมทรงหางม้า
ponytail
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
medical license
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
Royal Thai Police Academy
ล่อนจ้อน
completely naked, bare
ปากคีบ
forceps, tweezers
บ้าระห่ำ
desperate, reckless, audacious, crazy
แว่นขยาย
magnifying glass
ผ้ากันเปื้อนของเด็ก
bib
เฉินหลง
Jackie Chan
ทำบุญบ้าน
merit-making ceremony for a household
ขึ้นบ้านใหม่
to take up residence, move into a new house
คั่น
to divide, separate, partition
การเสแสร้ง
pretence, feint, sham, simulation
ปิ่นโต
tiffin, Thai-style multi-level portable food container
กระแนะกระแหน
to satirize, speak ironically, ridicule