Level 2
Level 1

Wat zijn gedragswetenschappen


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Pseudowetenschappelijk
De benaming voor een stelsel van opvattingen, uitspraken of handelingen die niet wetenschappelijk zijn maar waarvan aanhangers toch beweren of suggereren dat het om wetenschap handelt.
Gedrag
Is een verzamelterm voor de handelingen van personen en de innerlijke activiteit die al dan niet aanleiding geeft tot die handelingen.
Wetenschap
Is het systematisch verzamelen en ordenen van menselijke kennis door gebruikt te maken van algemeen erkende methodes, met de bedoeling tot objectieve kennis te komen. Wetenschappelijk onderzoek is controleerbaar.
Natuurwetenschappen / exacte wetenschappen
Zijn wetenschappen gebaseerd op natuurwetten. Ze bestuderen alle levende en niet-levende materie.
Humane wetenschappen / menswetenschappen
Zijn wetenschappen die betrekking hebben op de mens.
Sociologie
Is de wetenschappelijke studie van het gedrag van de mens als lid van een groep
Psychologie
Is de wetenschappelijke studie van het gedrag van de mens als individu
Antropologie
Is de wetenschappelijke studie van de verschillen en overeenkomsten tussen mensengroepen.