1
Ready to learn
1. Napisy informacyjne i ostrzegawcze cz.1 (B-N)
2
Ready to learn
1. Napisy informacyjne i ostrzegawcze cz.2 (O-P)
3
Ready to learn
1. Napisy informacyjne i ostrzegawcze cz.3 (R-Ž)
4
Ready to learn
2. Wyrażenia i zwroty
5
Ready to learn
2. Powitanie
6
Ready to learn
2. Pożegnanie
7
Ready to learn
2. Prośby
8
Ready to learn
2. Podziękowania
9
Ready to learn
2. Przepraszanie
10
Ready to learn
2. Potwierdzanie i wyrażanie zgody
11
Ready to learn
2. Zaprzeczanie i wyrażanie odmowy
12
Ready to learn
2. Wyrażanie opinii
13
Ready to learn
2. Zwroty pytające
14
Ready to learn
2. Zwroty grzecznościowe i życzenia
15
Ready to learn
3. Dane osobowe
16
Ready to learn
4. Kontakty międzyludzkie - zawieranie znajomości
17
Ready to learn
4. Pochodzenie
18
Ready to learn
4. Czym się zajmujesz?
19
Ready to learn
4. Co robisz w Słowenii?
20
Ready to learn
4. Zawody I
21
Ready to learn
4. Zawody II
22
Ready to learn
4. Stanowiska i funkcje
23
Ready to learn
4. Rodzina i stopnie pokrewieństwa
24
Ready to learn
4. Wydarzenia rodzinne
25
Ready to learn
5. Jednostki czasu
26
Ready to learn
5. Określanie czasu
27
Ready to learn
5. Pory dnia
28
Ready to learn
5. Dni tygodnia
29
Ready to learn
5. Miesiące
30
Ready to learn
5. Miesiące (nazwy tradycyjne)
31
Ready to learn
5. Pory roku
32
Ready to learn
5. Daty
33
Ready to learn
5. Zegar
34
Ready to learn
5. Wiek
35
Ready to learn
6. Święta
36
Ready to learn
7. Strony świata
37
Ready to learn
8. Kraje i ludzie
38
Ready to learn
8. Kraje i ludzie II
39
Ready to learn
8. Kraje i ludzie III
40
Ready to learn
8. Kraje i ludzie IV