Level 19
Level 20

4.5


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Bevolkingsexplosie
Zeer snelle groei van de bevolking
Commune
Gemeenschap van mensen die alles delen
Derde wereld
De arme landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika (begrip uit de tijd van de Koude-Oorlog)
Militaire coup
Plotselinge overname van de staatsmacht door militairen
Millenniumdoelen
Streven van de VN uit 2000 om armoede en andere grote wereldproblemen aan te pakken
Ontwikkelingenslanden
Arme landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika