Level 2 Level 4

10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
communisten
Revolutionaire socialisten, aanhangers van Lenin, die een maatschappij zonder privébezit van de productiemiddelen nastreven
Doema
Russisch parlement
eenpartijstaat
Staat met één partij, die alle macht heeft
Februarirevolutie
Democratische revolutie die in februari 1917 een eind maakte aan de monarchie in Rusland
geheime dienst
Overheidsdienst die in het geheim werkt om de staatsveiligheid te bewaken
Kremlin
Het Russische regeringscentrum in Moskou
Oktoberrevolutie
Staatsgreep waarbij de communisten in oktober 1917 in Rusland de macht grepen
Rode Leger
Het communistische leger
sovjets
Raden van arbeiders en soldaten die fabrieken en leger eenheden bestuurden
Sovjet-Unie
In 1922 gestichte communistische staat waarin Rusland verenigd was met andere delen van het voormalige tsarenrijk