Level 4 Level 6

3 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
neutraliteitspolitiek
Politiek om de neutraliteit te handhaven
op de bon
Alleen nog via een speciaal formulier in beperkte hoeveelheden te krijgen
parlementaire democratie
Land waarin de regering afhankelijk is van een parlement dat met algemeen kiesrecht gekozen is