16 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Mikaon ako og (akog) saging.
Ik eet een banaan.
Mikaon ka og (kaog) saging.
Jij eet een banaan.
Nikaon siya sa yelo ng saging.
Hij at de gele banaan.
Nikaon kame og mga yelo ng saging.
Wij (incl) aten gele bananen.
Mokaon kamo og mga berde ng mansanas.
Jullie zullen groene appels eten.
Mokaon sila sa berde ng mansanas.
Zij zullen de groene appel eten.
Ako nagabuhat niini.
Ik doe dit.
Nagabuhat ka niana.
Jij doet dat.
Wala nagbuhat siya niana.
Hij deed dat niet.
Magabuhat (magbuhat) sila niana.
Zij zullen dat doen.
Nagabutang kag plato sa lamesa.
Je legt het bord op tafel.
Nagabutang akog baso sa aparador
Ik plaats het glas op de kast.
Nagbutang kita sa pistola sa aparador.
We (excl) legden het pistool in de kast.
Kining (kini ang) libro ako. / Kining akong libro.
Dit is mijn boek
Kanang inyong isda.
Dat is jullie vis.
Kini akong matahom nga alibangbang.
Dit is mijn mooie vlinder.