Level 43 Level 45
Level 44

431 - 440


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
reunion
yeniden biraraya gelme
reveal
ifşa etmek, açığa vurmak, açıklamak
revenue
gelir (özellikle de devlet gelirleri için)
reversal
aksi yöne dönme / döndürme, tersine çevirme
review
gözden geçirme, eleştiri yazısı
revolve
kendi etrafında dönmek
riddle
bilmece, muamma
ridicule
alaya almak, komik duruma düşürmek
rigorous
sert, şiddetli, kuvvet ve gayret uygulayarak
riot
kargaşalık, ayaklanma, çalkantı, sokak gösterisi