Level 12 Level 14
Level 13

boek 8 hof der Phaeaken >3x


73 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
opwekken, aansporen
ὄρνυμι
dragen
φέρω
opstaan
ἀνίσταμαι
mooi, goed van uiterlijk
καλός
nabij, dichtbij
ἐγγύθεν
1 vervolgens, daarna 2 dan
ἔπειτα
rondom, aan weerskanten van
ἀμφί
voet
πούς
aphrodite
Ἀφροδίτη
ares
Ἄρης
hefaestus, zoon van zeus en hera
Ἥφαιστος
bed
λέχος
heer, koning
ἄναξ
dativus vorm. 1 zich, henzelf, haarzelf; 2 zij, die, die dingen
σφι
horen, luisteren
ἀκούω
1 band, boei 2 boeien, gevangenis
δεσμός
1 in de grond, vast(staand) 2 standvastig, betrouwbaar
ἔμπεδον
1 maken bouwen; 2 teweegbrengen, veroorzaken
τεύχω
list, bedrog
δόλος
slaapkamer, kamer
θάλαμος
bed
δέμνια
liggen
κεῖμαι
gieten, vergieten, storten
χέω
uitgieten, uitschudden, storten
ἐκχέω
lemnos
Λῆμνος
heel, geheel
ἅπας
zeer beroemd
περικλυτός
bij
πρός
naar, tegen
πρός
van de kant van, door (bij passiva)
πρός
zitten
ἵζομαι
weggaan, gaan, komen
οἴχομαι
worden, gebeuren, (blijken te) zijn
πέλομαι
niet meer
οὐκέτι
dan, toen
τότε
met sterke armen / kreupel,krombenig (betekenis onzeker!)
ἀμφιγυήεις
weer, opnieuw
αὖθις
1 hart, gemoed 2 leven
ἦτορ
1 hem, haar, 2 hemzelf, zichzelf
μιν
schreeuwen
βοάω
1 waar 2 opdat, om te
ἵνα
1 werk, daad 2 taak 3 zaak
ἔργον
maar
ἀτάρ
erin, naar binnen
εἰς
mijn, van mij, mijn eigen
ἐμός
snel
ταχύς
slapen, in slaap vallen
εὕδω
teruggeven
ἀποδίδωμι
poseidon (god van de zee)
Ποσειδάων
vrouwelijk, zwak
θηλύτερος
1 (ge)lach 2 voorwerp van spot, belachelijke zaak
γέλως
kunst, vakbekwaamheid, vaardigheid
τέχνη
zo
ὧδε
zoon
υἱός
ik sprak tot
προσέειπον
1 niet vertalen 2 dan, dus, juist (geeft overgang naar onverwachte conclusie aan)
ῥά
krachtig, sterk
κρατερός
1 drukken, neerdrukken, kneden; 2 in het nauw brengen, kwellen, uitputten;
πιέζω
van goud, gouden
χρύσεος
antwoorden
ἀμείβομαι
1 die, deze, dat, 2 hij, zij, het
οὗτος
omheen
ἀμφίς
zó groot, zó veel, zó lang, zózeer; even groot, evenveel
τόσσος
jullie
ὑμεῖς
losmaken
λύω
gevleugeld, geverderd, licht
πτερόεις
spreken
φωνέω
toespreken, spreken tot
προσαυδάω
aansporen, bevelen, opdragen
κελεύω
op zijn beurt
αὖτε
vastbinden, boeien, gevangen zetten
δέω
1 daar(heen), hier(heen) 2 waar
ἔνθα
olijfolie
ἔλαιον