Level 14 Level 16
Level 15

boek 11 Onderwereld >3x


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
atreuszoon, agamemenon (of menelaos)
Ἀτρεΐδης
sterven
θνῄσκω
snel, vlug
αἶψα
1 boeiend, krachtig 2 overvloedig, welig
θαλερός
temmen, bedwingen
δάμνημι
1 dood, verderf 2 ellende, beproeving, schande
κήρ
wind
ἄνεμος
lastig, smartelijk, zwaar
ἀργαλέος
doden
κατακτείνω
moord
φόνος
1 mannen zaal, vertrek, hal 2 huis
μέγαρον
1 stem, 2 woord
ὄψ
gooien, werpen, treffen
βάλλω
echtgenoot
πόσις
1 kind 2 slaaf
παῖς
1 goed, wel 2 edel 3 voorspoedig, gelukkig
εὖ
brengen, leiden
ἄγω
1 leven 2 zijn leven doorbrengen
ζώω
sirene (half vogel, half vrouw. kon mooi zingen en lokte zo schepen op de klippen)
Σειρήν
was
κηρός
brons, koper
χαλκός
dichtsmeren
ἀλείφω