Level 20 Level 22
Level 21

Frequentie 5 of 6 keer


54 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
man,mens
ἄνθρωπος
leren kennen, inzien, begrijpen
γιγνώσκω
de ene, de andere, een van de twee, een van beiden
ἕταρος
rund
βοῦς
dag
ἦμαρ
dochter
θυγάτηρ
vaderland
πατρίς
1 (zo groot/veel) als, 2 hoe groot, veel (nom./acc. onz. mv.)
ὅσ(σ)α
aankomen, bereiken
ἱκνέομαι
1 (achter)blijven, 2 wachten
μένω
huis, paleis
δῶμα
altijd
αἰέν
schrander, slim
πολύμητις
spreken tot
πρόσφημι
sterveling
βροτός
1 dulden, (ver)dragen, uithouden; 2 (+inf.) van zich krijgen, wagen, kunnen
τλῆναι
reeds, nu
ἤδη
1 zwoegen, 2 doorstaan
μογέω
1 (geboren) worden, ontstaan 2 gebeuren
γίγνομαι
vriendschap, liefde
φιλότης
1 naar, 2 langs, 3 in strijd met
παρά
bij
παρά
van
παρά
1 dicht(opeen), stevig, talrijk; 2 schrander, slim, wijs
πυκινός
proberen
πειράω
meisje
κούρη
smeken
λίσσομαι
1 gelukzalig, gelukkig, 2 rijk, welvarend
μάκαρ
hart
κῆρ
nog, ooit, op enige wijze
πω
apollo
Ἀπόλλων
vluchten
φεύγω
tot stand brengen, voltooien
τελέω
voet
πούς
aphrodite
Ἀφροδίτη
dativus vorm. 1 zich, henzelf, haarzelf; 2 zij, die, die dingen
σφι
1 maken, vervaardigen, bouwen; 2 teweegbrengen, veroorzaken
τεύχω
liggen
κεῖμαι
gieten, vergieten, storten
χέω
zeer beroemd
περικλυτός
weer, opnieuw
αὖθις
erin, naar binnen
εἰς
jullie
ὑμεῖς
losmaken
λύω
hier, neem
τῆ
hefboom, paal
μοχλός
door, onder
ὑπό
bloed
αἷμα
1 dood 2 doodstraf
θάνατος
moord
φόνος
1 goed, wel 2 edel 3 voorspoedig, gelukkig
εὖ
brengen, leiden
ἄγω
vrijer
μνηστήρ
verderf, ondergang, dood
ὄλεθρος