Level 21 Level 23
Level 22

Frequentie 4 keer


56 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
1 beproeving 2 pijn, verdriet
ἄλγος
1 ziel, geest, schim 2 leven
ψυχή
1 onmondig, klein 2 kinderachtig
νήπιος
wij/ons
ἡμεῖς
godin
θεά
genieten van, zich vermaken (met)
τέρπομαι
stralend, voortreffelijk, edelgeboren
δῖος
zo, op die manier
οὕτω
hierheen, hier
ἐνθάδε
met, in gezelschap van, met behulp van
σύν
echtgenote
ἄλοχος
zeer verstandig
περίφρων
Penelope
Πηνελόπεια
naar huis
οἴκαδε
daarentegen
αὖ
man
φώς
1 op het punt staan om 2 zullen, van plan zijn
μέλλω
komen, gekomen zijn, bereiken, bereikt hebben
ἱκάνω
knie
γόνυ
zacht, vriendelijk, mild
μειλίχιος
stad
πόλις
breed, wijd
εὐρύς
aarde, grond
χθών
driemaal
τρίς
zien, kijken naar, aanschouwen
εἰσοράω
1 waarnemen, zien 2 inzien
νοέω
vreselijk, zeer
αἰνός
vastpakken
ἅπτομαι
1 opdat 2 toen, 3 dat, 4 hoe
ὅπως
opstaan
ἀνίσταμαι
1 in de grond, vast(staand) 2 standvastig, betrouwbaar
ἔμπεδον
bed
δέμνια
uitgieten, uitschudden, storten
ἐκχέω
heel, geheel
ἅπας
zitten
ἵζομαι
niet meer
οὐκέτι
1 waar 2 opdat, om te
ἵνα
maar
ἀτάρ
slapen, in slaap vallen
εὕδω
vrouwelijk, zwak
θηλύτερος
zo
ὧδε
krachtig, sterk
κρατερός
1 drukken, neerdrukken, kneden; 2 in het nauw brengen, kwellen, uitputten;
πιέζω
toespreken, spreken tot
προσαυδάω
aansporen, bevelen, opdragen
κελεύω
vastbinden, boeien, gevangen zetten
δέω
drinken
πίνω
niemand
Οὖτις
vuur
πῦρ
door, tijdens, doorheen
διά
schaap, ram
ὄις
beste
ἄριστος
sterven
θνῄσκω
doden
κατακτείνω
brons, koper
χαλκός
spreken
φράζω