Level 22 Level 24
Level 23

Frequentie 3 keer


82 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
stad
ἄστυ
1 lijden, te verduren hebben; 2 ondervinden, ervaren
πάσχω
zee
πόντος
zon
Ἠέλιος
gestalte, lichaam
δέμας
1 uiterlijk, gestalte 2 vorm, aard
εἶδος
antwoorden
ἀπαμείβομαι
golf, golfslag
κῦμα
hol, gewelfd
γλαφυρός
grot
σπέος
dik, stevig, vet; massief
παχύς
woning, vertrek
δόμος
schaap, geit
μῆλον
vreselijk, verschrikkelijk
σμερδαλέος
athene
Ἀθήνη
alkinoos
Ἀλκίνοος
tonen, laten zien
δείκνυμι
nu
νυ
vanwege, om
εἵνεκα
dans, koor
χορός
dergelijk, zodanig, zo'n
τοιοῦτος
1 nieuw, 2 jong
νέος
volk, manschappen
λαός
altijd
αἰεί
eerste
πρῶτος
lap, vod
ῥάκος
1 (zo groot/veel) als, 2 hoe groot/veel
ὅσος
faiaken
Φαίηκες
geweld
βίη
nabij, dichtbij
ἐγγύθεν
slaapkamer, kamer
θάλαμος
lemnos
Λῆμνος
weggaan, gaan, komen
οἴχομαι
worden, gebeuren, (blijken te) zijn
πέλομαι
met sterke armen / kreupel,krombenig (betekenis onzeker!)
ἀμφιγυήεις
1 hart, gemoed 2 leven
ἦτορ
schreeuwen
βοάω
snel
ταχύς
teruggeven
ἀποδίδωμι
1 (ge)lach 2 voorwerp van spot, belachelijke zaak
γέλως
kunst, vakbekwaamheid, vaardigheid
τέχνη
zoon
υἱός
1 niet vertalen 2 dan, dus, juist (geeft overgang naar onverwachte conclusie aan)
ῥά
van goud, gouden
χρύσεος
omheen
ἀμφίς
zó groot, zó veel, zó lang, zózeer; even groot, evenveel
τόσσος
gevleugeld, geverderd, licht
πτερόεις
spreken
φωνέω
1 daar(heen), hier(heen) 2 waar
ἔνθα
olijfolie
ἔλαιον
1 zwart, 2 somber, droevig
μέλας
mannen- mensen-
ἀνδρόμεος
drinken uit
ἐκπίνω
naam
ὄνομα
eten, opeten, verslinden
ἔδω
vallen
πίπτω
gloed
ἀϋτμή
in, op, bij
εἰν
water
ὕδωρ
uit, weg
ἐξ
o (aanspreekvorm)
deur
θυρή
atreuszoon, agamemenon (of menelaos)
Ἀτρεΐδης
snel, vlug
αἶψα
1 boeiend, krachtig 2 overvloedig, welig
θαλερός
temmen, bedwingen
δάμνημι
1 dood, verderf 2 ellende, beproeving, schande
κήρ
wind
ἄνεμος
lastig, smartelijk, zwaar
ἀργαλέος
echtgenoot
πόσις
1 kind 2 slaaf
παῖς
1 leven 2 zijn leven doorbrengen
ζώω
sirene (half vogel, half vrouw. kon mooi zingen en lokte zo schepen op de klippen)
Σειρήν
was
κηρός
dichtsmeren
ἀλείφω
1 moedertje 2 voedvrouw
Μαῖα
steil, vreselijk, fataal
αἰπύς
ithaca, eiland in de ionische zee waar odysseus woonde
Ἰθάκη
volk, gemeenschap, het gewone volk
δῆμος
goud
χρυσός
teken
σῆμα
olijfboom
ἐλαίη