Level 4 Level 6
Level 5

pronomina >3x


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ik
ἐγώ
1 die, dat, wie, wat, welke, 2 deze, dit, die, dat, hij, zij, het, 3 zijn, haar
ὅς
zelf
αὐτός
wij/ons
ἡμεῖς
jij, u
σύ
1 (zo groot/veel) als, 2 hoe groot, veel (nom./acc. onz. mv.)
ὅσ(σ)α
jouw
σός
1 deze, dit, 2 de,het volgende
ὅδε
1 iemand; 2 een of andere (let op! geen accent!)
τις
dergelijk, zodanig, zo'n
τοιοῦτος
1 (zo groot/veel) als, 2 hoe groot/veel
ὅσος
dativus vorm. 1 zich, henzelf, haarzelf; 2 zij, die, die dingen
σφι
1 hem, haar, 2 hemzelf, zichzelf
μιν
mijn, van mij, mijn eigen
ἐμός
1 die, deze, dat, 2 hij, zij, het
οὗτος
zó groot, zó veel, zó lang, zózeer; even groot, evenveel
τόσσος
jullie
ὑμεῖς