Level 46 Level 48
Level 47

1151 - 1175


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
till höger
به سمت راست
till sist
بالأخره
till vänster
به سمت چپ
tyst
بی سر و صدا
utanför
بیرون
värre
بدتر
att bära
حمل کردن
att behöva
نیاز داشتن
att bero
وابسته بودن
att beskriva
توصیف کردن
att bli
تبدیل شدن
att bo
اقامت کردن
att börja
آغاز کردن
att bränna
سوزاندن
att föredra
ترجیح دادن
att försöka
امتحان کردن
att förstå
درک کردن
att försvinna
ناپدید شدن
att fråga
پرسیدن
att ge
دادن
att glömma
فراموش کردن
att gömma
پنهان کردن
att göra
ساختن
att göra
انجام دادن
att gräva
حفر کردن