Level 47 Level 49
Level 48

1176 - 1200


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
att ha
داشتن
att ha kul
تفریح کردن
att hålla
نگه داشتن
att hämta
آوردن
att hitta
پیدا کردن
att höra
شنیدن
att kasta
پرتاب کردن
att klä
پوشیدن
att klä på sig
لباس پوشیدن
att lämna
ترک کردن
att läsa
خواندن
att leta efter
دنبال چیزی گشتن
att lukta
بو کردن
att lyssna på
گوش دادن به
att notera
مطلع کردن
att ockupera
اشغال بودن
att omringa
احاطه کردن
att prata
صحبت کردن
att röka
سیگار کشیدن
att sätta
گذاشتن
att se
دیدن
att se
تماشا کردن
att sitta
نشستن
att skicka
ارسال کردن
att skriva
نوشتن