Level 48 Level 50
Level 49

1201 - 1225


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
att slå
ضربه زدن
att somna
به خواب رفتن
att sopa
جارو کردن
att sova
خوابیدن
att spendera
صرف کردن
att sprida
گسترش یافتن
att stänga
بستن
att sträcka på sig
کشیدن
att svara
پاسخ دادن
att ta
گرفتن
att ta emot
دریافت کردن
att täcka
پوشاندن
att tänka
فکر کردن
att tillhöra
تعلق داشتن
att välja
انتخاب کردن
att vänta
صبر کردن
att vara
بودن
att vara tvungen
مجبور بودن
att vika
تا زدن
att ändra
تغییر دادن
att avslöja
باز کردن
att besegra
زدن
att betyda
معنی دادن
att bjuda in
دعوت کردن
att blåsa
دمیدن